Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải nhiệm kỳ 2013 – 2015

Đăng: 16:17 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 3 tháng 8 năm 2013, Công đoàn Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa IX nhiệm kỳ 2013 – 2015.
 

    

     Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Lin – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải ViệtNam. Về phía Công ty CP Dịch vụ Công nghiệp Hàng hải có đồng chí Nguyễn Phi Hanh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, Giám đốc và 71 cán bộ, công nhân viên Công ty về dự Đại hội.     

     Đại hội đã được nghe đồng chí Đỗ Xuân Hiệp – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty thay mặt Ban Chấp hành trình bày báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

 

    

     Trong những năm qua, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của cuộc suy giảm kinh tế toàn cầu kéo dài, tác động rõ nhất là những tháng cuối năm 2012 và đầu năm 2013; một số khách hàng của Công ty bị thu hẹp hoặc tạm ngừng hoạt động. Mặt khác, giá cả nguyên nhiên vật liệu, lãi xuất ngân hàng tăng cao cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD của Công ty. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Ban lãnh đạo Công ty, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban điều hành Công ty, sự đoàn kết nhất trí và nỗ lực khắc phục mọi khó khăn của toàn thể cán bộ CNVCLĐ trong Công ty. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn được duy trì ổn định, năm sau cao hơn năm trước, thu nhập của người lao động năm 2012 bình quân đạt 6.449.000đ người/tháng (tăng trên 58,06% so với năm 2010); tiền ăn giữa ca tăng từ 15.000đ/ca lên 20.000đ/ca.

     Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Lin – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải ViệtNamđã đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ CNLĐ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh để thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD của Công ty những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là các phong trào thi đua Lao động và quản lý giỏi; phong trào sáng kiến tiết kiệm; tiếp tục tham gia sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp, đảm bảo việc làm cho người lao động; đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ; chủ động tham gia cùng chuyên môn tổ chức vận động đoàn viên, CNLĐ tích cực tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng lao động; đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn trong tình hình mới để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Công ty.  

 

    

     Để động viên những thành tích của Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí Phạm Văn Lin thay mặt Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trao tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010 – 2013.

Đỗ Dũng.

Tin từ Công đoàn Tổng công ty