Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam Lần thứ X, nhiệm kỳ 2013 – 2018

Đăng: 15:46 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Thực hiện Kế hoạch số 52.IX.2012/KH-CĐ ngày 15/6/2012 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và hội nghị tổ công đoàn tiến tới Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ X nhiệm kỳ 2013 – 2018.
   Từ ngày 14/9/2012 đến 18/10/2012, các công đoàn cơ sở thành viên, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn đã tổ chức đại hội, hội nghị với nội dung chính là thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới của công đoàn cơ sở; đóng góp ý kiến dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2013, phương hướng nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2013 – 2018 của Công đoàn Công ty; bầu BCH Công đoàn, Tổ trưởng công đoàn nhiệm kỳ mới; bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ X.

      Sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, đã có 5 công đoàn cơ sở thành viên, 13 công đoàn bộ phận và tổ công đoàn hoàn thành việc tổ chức đại hội, hội nghị theo kế hoạch do Ban Thường vụ Công đoàn Công ty đề ra./.

 

Tin từ Công đoàn Vitranschart JSC