Hội nghị đại biểu người lao động Công ty CP Phát triển Hàng hải năm 2012

Đăng: 15:29 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 16/5/2012, tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu người lao động năm 2012 với sự tham dự của các đại biểu đến từ các chi nhánh trong Công ty. Đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị và tổng hợp các kiến nghị tại Hội nghị Người lao động các chi nhánh, Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ phúc lợi, đánh giá việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, các nội quy, quy chế của Công ty và các vấn đề khác có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động, dự thảo nội dung sửa đổi Thỏa ước lao động tập thể.

Cũng theo Báo cáo, trong năm 2011 Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải và các Chi nhánh đã thực hiện tốt các điều khoản của Thỏa ước lao động tập thể được ban hành, đảm bảo mọi quyền lợi hợp pháp của người lao động theo quy định của nhà nước và các điều khoản đã được ghi trong thỏa thuận, tạo điều kiện cho người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, phát huy tính sáng tạo trong công tác. Trong năm 2011, Quy chế trả lương của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế nhằm động viên, khuyến khích người lao động nhiệt tình công tác, gắn bó với doanh nghiệp.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, trong đó những vấn đề được quan tâm đặc biệt là: các giải pháp thực hiện để quản lý rủi ro trong công tác SXKD, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Chi nhánh; việc sửa đổi, bổ sung quỹ lương của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế; các chế độ chính sách đối với người lao động và các nội dung trong dự thảo Thoả ước lao động tập thể năm 2012. Tất cả những ý kiến thảo luận, thắc mắc của người lao động đều được lãnh đạo Công ty giải đáp thoả đáng và công khai tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Hồ Thị Mỹ Dung đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể lãnh đạo, CNVCLĐ Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải đã đạt được trong năm 2011. Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh: Những thành quả chúng ta đạt được năm 2011 là đáng trân trọng, tạo cho CB, CNVCLĐ niềm tự hào và sự tự tin để tiếp tục bước vào năm 2012 với nhiều thời cơ, vận hội đan xen cùng những khó khăn thách thức mới. Để thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD và đổi mới doanh nghiệp của Công ty cũng như thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2012, tập thể lãnh đạo, CNVCLĐ Công ty CP Phát triển Hàng hải cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của CNLĐ, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CNVCLĐ hiểu về những khó khăn trước mắt và lâu dài của Công ty, động viên CNLĐ quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển bền vững doanh nghiệp, giữ vững và phát triển hơn nữa thương hiệu Vimadeco.

 

VL.