Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần XNK và Dịch vụ Cảng Sài Gòn

Đăng: 15:24 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 24 tháng 3 năm 2012, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Cảng Sài Gòn tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
 Tới dự Đại hội có đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Lê Như Phấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty, đồng chí Tăng Thanh Liễu – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng và các cổ đông góp vốn vào Công ty.

 

Thay mặt ban lãnh đạo Công ty, đồng chí Lê Như Phấn – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh năm 2011; phương hướng, nhiệm vụ năm 2012 và báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội năm 2011. Theo đó, năm 2011, do tác động của khủng hoảng tài chính thế giới và suy giảm kinh tế trong nước đã gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, nhất là kinh doanh kho bãi, dịch vụ cung ứng tàu biển và dịch vụ cung ứng xăng dầu cho các phương tiện vận tải và xếp dỡ hàng hóa tại các cảng. Lượng tàu ra vào Cảng hạn chế cũng làm giảm thiểu mức cung cấp nhiên liệu cho tàu lai dắt và giảm dịch vụ cấp nước cho tàu… Tuy nhiên, với sự đoàn kết, cố gắng, nỗ lực phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV nên trong năm 2011, Công ty vẫn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy nội lực hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra. Cụ thể:
- Doanh thu đạt 102,71% so với kế hoạch năm;
- Lợi nhuận đạt 102,50% so với kế hoạch năm;
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 18% so với kế hoạch năm.

 

Công ty Cổ phần XNK và Dịch vụ Cảng Sài Gòn cũng thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2011, các chế độ chính sách đối với người lao động được giải quyết thỏa đáng, công tác an toàn VSLĐ được đảm bảo, công tác an ninh chính trị – trật tự an toàn trong Công ty được chấp hành nghiêm chỉnh.

Cố Thị Giang
Văn phòng Công đoàn Tổng công ty