Đại hội Công đoàn Công ty Vận tải biển Vinalines nhiệm kỳ 2014 – 2018

Đăng: 14:58 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 18 tháng 4 năm 2014, Công đoàn Công ty Vận tải biển Vinalines đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn khóa I nhiệm kỳ 2014 – 2018.
 Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Lin – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Công ty có đồng chí Phan Xuân Sơn – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty và 102 đại biểu về dự Đại hội.

IMG_3339

Đại hội đã được nghe đồng chí Dương Ngọc Châu – Phó Chủ tịch lâm thời Công đoàn Công ty thay mặt Ban Chấp hành trình bày báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, năm 2013 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế toàn cầu. Cho đến nay, mặc dù một số nền kinh tế lớn trên thế giới đã có dấu hiệu phục hồi nhưng ngành Hàng hải vẫn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn và thách thức lớn, đặc biệt là lĩnh vực vận tải biển…….Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giúp đỡ của Tổng công ty, sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm của Ban lãnh đạo Công ty, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban điều hành Công ty cùng với ý chí quyết tâm vượt mọi khó khăn thử thách, CNVCLĐ toàn Công ty đã phát huy nội lực, năng động sáng tạo, nâng cao năng lực tìm kiếm thị trường, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực phấn đấu duy trì hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm, đời sống cho người lao động, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Lin – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả mà toàn thể cán bộ CNVCLĐ Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí nhấn mạnh để thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD của Công ty những năm tiếp theo, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là các phong trào thi đua Lao động và quản lý giỏi; phong trào sáng kiến tiết kiệm; nghiên cứu xây dựng và tổ chức thực hiện các phong trào mang tính đặc thù của ngành như phong trào giữ gìn tàu sạch, đẹp, an toàn, rút ngắn thời gian chuyến, tăng ngày tàu vận doanh; phong trào người tốt, tàu tốt, quản lý tốt vì sự phát triển của công ty; đẩy mạnh đa dạng hóa các hình thức, biện pháp tuyên truyền giáo dục trong CNLĐ; chủ động tham gia cùng chuyên môn tổ chức vận động đoàn viên, CNLĐ tích cực tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng lao động; đổi mới nội dung phương pháp hoạt động công đoàn trong tình hình mới để hoạt động công đoàn ngày càng hiệu quả hơn, góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của Công ty.

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Vận tải biển Vinalines khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2018 gồm 9 đồng chí, đồng chí Vũ Hồng Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Đ D.

Tin từ Công đoàn Tổng công ty.