Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam

Đăng: 14:20 04-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 18 tháng 12 năm 2012, Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn lần thứ XII (nhiệm kỳ 2012 – 2017) với 111 đại biểu chính thức. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Phan Linh – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Lin – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty.
 Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ XI (2007 – 2012), phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017 với mục tiêu: “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn nhằm phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động sáng tạo của đoàn viên Công đoàn, xây dựng Công ty ngày càng lớn mạnh, góp phần thực hiện thành công chiến lược kinh tế biển của Đảng, xứng đáng là doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu của cả nước.” Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu là đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; Tăng cường kiểm tra giám sát thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động; Đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội.

 

 

      Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong nhiệm kỳ tới của Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam sẽ tập trung vào các nội dung: phát triển đoàn viên công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, xây dựng đội ngũ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn. Công tác tuyên truyền giáo dục tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của công đoàn có liên quan đến đoàn viên và người lao động; Vận động đoàn viên và người lao động chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của Công ty, tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động xã hội có hiệu quả; Tham gia xây dựng Đảng và giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, kết nạp.

      Bên cạnh đó, đại hội đã thông qua giải pháp đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ có bản lĩnh chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng tốt yêu cầu công tác trong thời kỳ cạnh tranh, gắn hoạt động của tổ chức Công đoàn với việc thúc đẩy phát triển SXKD, phấn đấu cùng chuyên môn hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hàng năm, tạo việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống cho CNVC-LĐ, giữ vững các danh hiệu thi đua do Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty trao tặng.

 

     

        Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn CTCP Vận tải biển Việt Nam trong thời gian vừa qua, đặc biệt là công tác tổ chức phát động các hoạt động thi đua với những chỉ tiêu cụ thể, thiết thực với sự đồng thuận và quyết tâm cao của tập thể CBCNV đã đóng góp quan trọng vào việc thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD hàng năm của đơn vị. Cũng tại Đại hội, đồng chí Lê Phan Linh đã trao tặng Bằng khen của Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cho 5 tập thể và 10 cá nhân của Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiệm kỳ XI (2007 – 2012)./.

VL.

 Tin từ Công đoàn Tổng công ty.