Công đoàn Cảng Hải Phòng: Triển khai quy định về nội dung tham gia đối thoại của đại diện người lao động tại nơi làm việc

Đăng: 13:42 01-11-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Thực hiện kế hoạch và chương trình công tác, chiều ngày 04/4/2014, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng tổ chức Hội nghị triển khai quy định về nội dung tham gia đối thoại của đại diện người lao động tại nơi làm việc do đồng chí Nguyễn Công Bình – Chủ tịch Công đoàn Công ty chủ trì và sự có mặt của các đồng chí Ủy viên BCH Công đoàn Công ty, thành viên tổ tham gia đối thoại được bầu tại Hội nghị người lao động Công ty.
 

ĐT

      Quy định nội dung tham gia đối thoại của đại diện người lao động tại nơi làm việc đã được BTV Công đoàn Công ty xây dựng trên cơ sở căn cứ Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ; Hướng dẫn số 1755/HD-TLĐ ngày 20/11/2013 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Quy chế (tạm thời) số 52/QC-TGĐ ngày 07/01/2014 do Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Cảng Hải Phòng thống nhất quy định về nội dung hoạt động của đại diện người lao động tham gia đối thoại tại nơi làm việc.

ĐT2

      Căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn được giao, khả năng, trình độ của các thành viên, Hội nghị đã thống nhất bầu các nhóm tham gia đối thoại theo từng nội dung đối thoại như chế độ chính sách; công tác quản lý, điều hành khai thác; khiếu nại, tố cáo… Hội nghị đã nhất trí cao về nguyên tắc, nội dung, thành phần, trách nhiệm và quyền hạn, quy chế hoạt động đối thoại mà bản quy định nội dung gia đối thoại của đại diện người lao động tại nơi làm việc đã đưa ra.

       Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Bình – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã phát động phong trào thi đua trên cơ sở phát huy truyền thống Đoàn kết – Kiên cường – Sáng tạo của Đảng bộ và đội ngũ công nhân Cảng, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty, phấn đấu hoàn thành vượt mức toàn diện các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2014, đảm bảo “Giữ vững việc làm và thu nhập”, hoàn thành tiến độ cổ phần hóa, “Chung sức đồng lòng, đẩy nhanh tái cơ cấu, phục hồi tăng trưởng” theo đúng nội dung phát động thi đua năm 2014 của Tổng giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, góp phần  vào sự phát triển bền vững của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Ban Tuyên giáo – Thi đua

Công đoàn Cảng Hải Phòng