Hội nghị Người lao động năm 2012 Công ty TNHH một thành viên Cảng Năm Căn

Đăng: 16:28 31-10-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 25/4/2012, tại Hội trường Cảng Năm Căn – Tỉnh Cà Mau, Công ty TNHH MTV Cảng Năm Căn đã tổ chức thành công Hội nghị người lao động năm 2012.
 Tới dự Hội nghị có đồng chí Đặng Sâm – Ủy viên Ban chấp hành, Chánh văn phòng Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Chung – Phó trưởng ban Tổ chức-Tiền lương Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cảng Năm Căn, đồng chí Trần Hoàng Nhện – Giám đốc Công ty, đồng chí Trịnh Vân Quy – Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Ban giám đốc, các phòng, ban chức năng và người lao động của Công ty.

Thay mặt ban lãnh đạo công ty, đồng chí Trần Hoàng Nhện – Giám đốc Công ty đã trình bày báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Theo đó, năm 2011, mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động Công ty đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, phát huy những mặt thuận lợi để thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Sâm – Chánh văn phòng Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, CNVCLĐ Công ty đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đồng chí cũng đề ra các nhiệm vụ cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của Công ty trong năm 2012.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động phong trào thi đua năm 2012 làm tiêu chí phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, góp phần cùng Công ty thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012.

Đồng chí Trần Hoàng Nhện – Giám đốc Công ty, đại diện cho người sử dụng lao động và đồng chí Trịnh Vân Quy – Chủ tịch Công đoàn Công ty, đại diện cho người lao động đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua năm 2012.

C.G

VP CĐTCTHHVN