Hội nghị Người lao động Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá năm 2012

Đăng: 16:23 31-10-2014  |   Tác giả:   |   Nguồn:

Ngày 20/4/2012, tại trụ sở số 15 Ngô Quyền – Hải Phòng, Công ty Cổ phần Cảng Đoạn Xá đã tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2012 với sự có mặt của 70 đại biểu đại diện cho tập thể Ban lãnh đạo, Công đoàn, Đoàn thanh niên và người lao động của Công ty.
 Hội nghị đã vinh dự được đón tiếp đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tới dự và chỉ đạo.

Theo các báo cáo tại Hội nghị, năm 2011 vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của nền kinh tế, song đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động toàn Công ty đã đoàn kết nhất trí, đồng lòng, góp sức cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực được giao, đảm bảo ổn định việc làm và nâng cao đời sống, thu nhập cho người lao động tại Công ty.

Năm 2011, Tổng giám đốc Công ty đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn thực hiện tốt quy chế dân chủ, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần và thực hiện đầy đủ các chính sách xã hội cho người lao động, thu nhập của người lao động ngày một nâng cao góp phần làm cho người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công việc được giao… Hội nghị đã nghe báo cáo của Công đoàn Công ty cũng như tham luận của các phòng, đơn vị hướng tới vấn đề nâng cao vai trò, ý thức tinh thần trách nhiệm của CBCNV, củng cố nguồn lực, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

 

Cũng tại Hội nghị, Ban lãnh đạo Công ty cùng các đơn vị cam kết thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, cam kết tiết giảm chi phí, biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị. Đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty phát động thi đua năm 2012.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Mỹ Dung – Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của tập thể cán bộ, CNVCLĐ Công ty đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đồng chí cũng đề ra các nhiệm vụ cho phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn của Công ty trong năm 2012. Sự đồng lòng, nhất trí cao của tất cả các đại biểu đã góp phần cho thành công của Hội nghị Người lao động, tạo tiền đề cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Công ty trong năm 2012 và những năm tiếp theo.

 

Công đoàn Cảng Đoạn Xá