Truyền thống Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Cập nhật: 10:34 23/04/2018
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-TLĐ ngày 25/11/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, là Công đoàn Tổng công ty 91, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam,

Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1456/QĐ-TLĐ ngày 25/11/1996 của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, là Công đoàn Tổng công ty 91, trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, có các Công đoàn cơ sở hoạt động trên khắp ba miền: Bắc, Trung, Nam, tập trung chủ yếu trong ba lĩnh vực: Vận tải biển, Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải. Mô hình tổ chức gồm: Các Công đoàn trong các Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Liên doanh và Công ty Cổ phần.

Tuy mới trải qua hơn hai nhiệm kỳ, nhưng đã kế thừa hơn 40 năm truyền thống của ngành Hàng hải và được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Đảng ủy, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các doanh nghiệp thành viên. Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam không ngừng lớn mạnh và phát triển cả về số lượng và chất lượng. Từ Đại hội lần thứ I (1998) có 31 Công đoàn cơ sở với hơn 18.000 đoàn viên, đến nay đã có 59 Công đoàn cơ sở với 27.466 đoàn viên và 39.400 lao động.


Xác định mục tiêu: Coi chức năng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm; lấy chức năng tuyên truyền, giáo dục, vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Tập đoàn Hàng hải vững mạnh là nhiệm vụ hàng đầu; hơn hai nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tích cực tham gia quản lý và đẩy mạnh các phong trào thi đua góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền – lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, tham gia thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện; Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng trong CNVCLĐ cũng được chú trọng phát triển, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Hàng hải ngày càng lớn mạnh.

Bước vào ngưỡng cửa của quá trình đổi mới và hội nhập, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang đứng trước những thời cơ to lớn và những thử thách khốc liệt. Đó là những khó khăn, thách thức về thị trường vận tải, thị trường tài chính, các chi phí đầu vào, chi phí nhiên liệu, nguyên liệu, vật tư, thiết bị… đều tăng, giá cước vận tải biển luôn dao động, cơ sở hạ tầng còn nhiều bất cập, ngoài ra việc thực hiện Quyết định 926 của Chính phủ về tái cơ cấu Vinashin cũng làm ảnh hưởng tới hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, các doanh nghiệp thành viên.

Trước tình hình đó, với những kinh nghiệm quý báu của quá trình vượt qua khó khăn, thách thức phát triển bền vững trong giai đoạn trước, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng các biện pháp nhằm phối hợp chặt chẽ với chuyên môn phát huy thuận lợi, khắc phục khó khăn, động viên toàn thể CNVCLĐ chủ động trên mọi lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là việc thực hiện các kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu, hệ thống cơ sở hạ tầng cảng biển, đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, rà soát các dự án trọng điểm, đầu tư có hiệu quả, tiếp tục ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Với sự chuyển đổi mạnh mẽ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, trước những yêu cầu khắt khe để tồn tại và cạnh tranh khi thị trường hàng hải luôn biến động, đòi hỏi nguồn nhân lực Vinalines phải có trình độ cao, tinh thần phấn đấu cao hơn nữa. Đối với tổ chức Công đoàn, cần tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động để phù hợp với sự chuyển đổi, đi lên của Tổng công ty. Đội ngũ cán bộ công đoàn cũng cần quyết tâm nâng cao năng lực, uy tín, bản lĩnh, tích cực tham gia xây dựng, giám sát việc thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách; thể hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.


Có thể khẳng định rằng, sau 15 năm hình thành và phát triển, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam luôn luôn là người bạn đồng hành tin cậy, người phản biện tích cực, người đồng tổ chức mọi thắng lợi và chia sẻ mọi khó khăn với Lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong quá trình xây dựng và phát triển. Trong những năm tới, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ tiếp tục hoạt động tích cực hơn nữa, xứng đáng là người đại diện, là tiếng nói của hơn 3 vạn đoàn viên, lao động; đồng thời cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp với yêu cầu tình hình nhiệm vụ, pháp huy được yếu tố nội lực để vượt qua khó khăn thử thách, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty, góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước.

Nguồn tin: CĐ TCT   |   Tác giả: CĐ TCT
TIN CÙNG DANH MỤC
Truyền thống Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam