Mức tiền lương tối đa để tính mức đóng bảo hiểm y tế thay đổi từ 1.7.2024

Đăng: 08:38 08-07-2024  |   Tác giả: Thục Quyên  |   Nguồn: Báo Lao Động

Từ 1.7.2024, lương cơ sở tăng lên 2,34 triệu đồng/tháng, do vậy mức tiền lương tối đa để tính mức đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo.

Điều 14 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 có quy định về tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế như sau:

Tiền lương, tiền công, tiền trợ cấp làm căn cứ đóng bảo hiểm y tế

1. Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương tháng theo ngạch bậc, cấp quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

2. Đối với người lao động hưởng tiền lương, tiền công theo quy định của người sử dụng lao động thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là tiền lương, tiền công tháng được ghi trong hợp đồng lao động.

4. Đối với các đối tượng khác thì căn cứ để đóng bảo hiểm y tế là mức lương cơ sở.

5. Mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế là 20 lần mức lương cơ sở.

Nghị định 73/2024/NĐ-CP vừa ban hành quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo đó, lương cơ sở là 2,34 triệu đồng (áp dụng từ ngày 1.7.2024).

Như vậy, mức tiền lương tháng tối đa để tính số tiền đóng bảo hiểm y tế từ 1.7.2024 là 20 lần mức lương cơ sở = 46,8 triệu đồng.