Mang đến những điều tốt đẹp cho đoàn viên, người lao động và xã hội

Đăng: 07:55 15-05-2024  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, giao lưu văn nghệ thể thao, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ, tuyên truyền nghị quyết, đẩy mạnh công tác ATVSLĐ, thực hiện trách nhiệm xã hội… là những hoạt động các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đang tích cực triển khai thực hiện trong Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc tổ chức Tháng Công nhân năm 2024 với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết”, với mong muốn đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng, nhu cầu, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã và đang phối hợp với chuyên môn tổ chức hàng loạt các hoạt động thiết thực, kịp thời chăm lo cho NLĐ trong những ngày này.