Không cho người lao động nghỉ lễ 5 ngày dịp 30.4 - 1.5, doanh nghiệp bị xử phạt không

Đăng: 15:52 19-04-2024  |   Tác giả: Phương Minh  |   Nguồn: Báo Lao Động

Theo thông báo từ Chính phủ, cán bộ, công chức, viên chức sẽ được nghỉ lễ 30.4 và 1.5 trong 5 ngày liên tục bắt đầu từ thứ Bảy (27.4) đến hết thứ Tư (1.5).

Đối với doanh nghiệp trong nước, Chính phủ khuyến khích các chủ doanh nghiệp thực hiện hoán đổi ngày làm việc để tạo điều kiện cho người lao động có thể nghỉ liên tục dịp lễ 30.4 và 1.5 (nghỉ liên tục 4 ngày với doanh nghiệp làm thứ Bảy và nghỉ liên tục 5 ngày đối với doanh nghiệp nghỉ thứ Bảy - Chủ nhật).

Doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo người lao động sẽ được nghỉ lễ 2 ngày trong dịp lễ 30.4 và 1.5 theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019.

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp không cho người lao động nghỉ lễ 30.4 và 1.5 liên tục 5 ngày theo lịch nghỉ của Nhà nước sẽ không bị xử phạt.

Trường hợp doanh nghiệp đồng ý tạo điều kiện để người lao động có thể nghỉ lễ liên tục thì ngày làm việc bù sẽ do doanh nghiệp tự sắp xếp để phù hợp với lịch trình làm việc của doanh nghiệp.

Cũng cần lưu ý, doanh nghiệp trước khi thực hiện hoán đổi ngày làm việc thì cần trao đổi với người lao động trước để thỏa thuận về ngày làm bù, mức lương của ngày làm việc đó.

Nếu người lao động nào không muốn thực hiện hoán đổi ngày làm việc mà muốn làm việc và nghỉ lễ 30.4 và 1.5 như thông thường thì doanh nghiệp cũng cần tạo điều kiện cho người lao động.

Để đảm bảo thông nhất về việc hoán đổi ngày làm việc, phía doanh nghiệp có thể lập văn bản thỏa thuận với người lao động.