Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện

Đăng: 16:59 02-12-2023  |   Tác giả: CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN NGUYỄN ĐÌNH KHANG  |   Nguồn: Báo Lao Động

Sáng 2.12, tại Phiên trọng thể Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN - đã trình bày Dự thảo Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam - trình bày Dự thảo Báo cáo tóm tắt Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Kính thưa đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương, nguyên lãnh đạo Tổng LĐLĐVN,

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quốc tế,

Thưa toàn thể đại hội,

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp công nhân, người lao động và tổ chức Công đoàn diễn ra vào thời điểm đoàn viên, người lao động cả nước đang ra sức thi đua lao động sản xuất, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nhìn lại nhiệm kỳ đã qua, chúng ta phấn khởi và tự hào về những kết quả đã đạt được, tin tưởng vững chắc vào tương lai tươi sáng của đất nước, chúng ta ý thức đầy đủ hơn về trách nhiệm của mình trước những thời cơ, thách thức, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Công đoàn và giai cấp công nhân trong giai đoạn phát triển mới.

Tinh thần trên đã được quán triệt, cụ thể hóa trong tiêu đề dự thảo Báo cáo của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đó là: Đổi mới tổ chức và hoạt động, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện; tập trung thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Kính thưa đại hội,

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm 11 mục, được trình bày theo phương pháp tiếp cận vấn đề, đã thể hiện toàn diện, đầy đủ, cụ thể các nội dung của hoạt động công đoàn. Toàn văn Dự thảo Báo cáo được gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý và đại biểu chính thức của đại hội. Trong khuôn khổ thời gian đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, tôi xin trình bày những vấn đề cơ bản, tóm tắt của Báo cáo, cụ thể như sau:

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh có nhiều yếu tố tác động không thuận lợi, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp, kéo dài của dịch bệnh COVID-19 đối với đoàn viên, người lao động và các cấp Công đoàn, song phát huy truyền thống của Công đoàn Việt Nam gần 95 năm đồng hành cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự ủng hộ, phối hợp của các cơ quan nhà nước, các tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động, với sự năng động, nhạy bén thích ứng của đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, hoạt động công đoàn tiếp tục có những bước chuyển quan trọng, nhất là trong việc thực hiện vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Các cấp Công đoàn, nhất là Tổng LĐLĐVN đã chủ động, tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; phát hiện, đề xuất nhiều kiến nghị, góp ý xây dựng pháp luật để chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, có kiến nghị xác đáng tại Hội đồng Tiền lương quốc gia, góp phần tăng lương tối thiểu vùng 25,34% so với đầu nhiệm kỳ. Tham mưu tổ chức thành công Chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với công nhân hàng năm, Diễn đàn Người lao động do Chủ tịch Quốc hội chủ trì, các cuộc đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri chuyên đề với công nhân, viên chức, lao động, góp phần giải quyết nhiều vấn đề quan tâm, bức xúc của công nhân, lao động; là kênh quan trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện và giám sát việc thực hiện ngày càng có hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân. Đẩy mạnh hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể theo hướng thực chất, tập trung vào các vấn đề tiền lương, điều kiện và thời giờ làm việc, nghỉ ngơi của người lao động. Công đoàn tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần giảm 55,3% số cuộc ngừng việc tập thể so với nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Hoạt động giáo dục, phổ biến, tư vấn pháp luật tại nơi ở, nơi làm việc của đoàn viên, người lao động và hoạt động bảo vệ quyền lợi của người lao động tại tòa án được đẩy mạnh. Công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động; công tác an toàn vệ sinh lao động tiếp tục được tăng cường.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 bùng phát, các cấp công đoàn đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động; phối hợp tổ chức sản xuất theo mô hình “3 tại chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”, ban hành 5 chính sách hỗ trợ đoàn viên, người lao động và con của người lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19, hỗ trợ lực lượng tuyến đầu với tổng số tiền gần 6 nghìn tỉ đồng với 10 triệu lượt người lao động được thụ hưởng; tham gia đề xuất, phối hợp tổ chức triển khai và giám sát thực hiện các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với người lao động và doanh nghiệp. Trong thời gian dịch bệnh, hàng vạn cán bộ Công đoàn không quản ngại khó khăn, lăn xả vào tâm dịch, chia sẻ, hỗ trợ và chăm lo cho đoàn viên, người lao động và đảm bảo an toàn của doanh nghiệp. Hàng chục mô hình Công đoàn tham gia phòng, chống COVID-19 được lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động đánh giá cao.

Toàn cảnh Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Các chương trình, mô hình chăm lo cho đoàn viên, người lao động mang đậm dấu ấn Công đoàn như “Tết Sum vầy”, “Mái ấm Công đoàn”, “Phiên chợ Công nhân”... tiếp tục được phát triển, hoàn thiện, lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu đến cơ sở. Tích cực nghiên cứu, tham gia đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn về nhà ở, nơi khám chữa bệnh, hạ tầng xã hội dành cho công nhân.

Việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong đoàn viên, người lao động có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức nhất là việc ứng dụng rộng rãi công nghệ số. Đoàn viên, người lao động tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xuất hiện nhiều gương điển hình, nhiều mô hình hiệu quả, đóng góp cho sự lớn mạnh của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. “Tháng Công nhân” hàng năm được triển khai rộng khắp, hướng về cơ sở với nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, trở thành điểm nhấn quan trọng, có sức lan tỏa, tạo động lực và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho công nhân lao động cả nước, góp phần củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, quần chúng lao động.

Công tác truyền thông về tổ chức công đoàn có bước chuyển mạnh. Đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động. Quan tâm xây dựng đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động, nhất là công nhân, lao động khu công nghiệp, khu chế xuất, xuất hiện nhiều mô hình, sân chơi lành mạnh phục vụ người lao động.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai sâu rộng, góp phần giảm thiểu các hành vi chống phá Công đoàn Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ nhà nước ta.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả. Trong 5 năm qua, đã kết nạp hơn 4,4 triệu đoàn viên, thành lập hơn 24 nghìn công đoàn cơ sở. Triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức công đoàn.

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách công đoàn các cấp được tập trung thực hiện theo quy định của Đảng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp được triển khai đồng bộ, thường xuyên.

Công đoàn tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh theo Quyết định 217, Quyết định 218 năm 2013 của Bộ Chính trị. Trong nhiệm kỳ, đã giới thiệu cho các cấp ủy Đảng hơn 700 nghìn đoàn viên ưu tú, trong đó có gần 400 nghìn đoàn viên được kết nạp vào Đảng.

Các phong trào thi đua yêu nước do công đoàn phát động ngày càng thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” là các phong trào trung tâm cùng nhiều phong trào, cuộc vận động tiếp tục phát huy, thấm sâu trong đoàn viên, người lao động. Đã có hơn 2,8 triệu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp mới mang lại giá trị làm lợi hơn 163 nghìn tỉ đồng và đóng góp vào kết quả chung của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính.

Các phong trào thi đua chuyên đề tiếp tục được đổi mới về cách thức triển khai, sát với thực tiễn. Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” và Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” là bước đột phá, tạo điểm nhấn trong đổi mới về cách thức, biện pháp thực hiện, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động trực tiếp tham gia. Công tác khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, kịp thời, công khai, minh bạch.

Công tác nữ công tiếp tục được quan tâm, có chuyển biến quan trọng trên các lĩnh vực về lao động nữ, bình đẳng giới, dân số, gia đình, trẻ em. Việc đề xuất, kiến nghị và kiểm tra việc thực hiện chính sách lao động nữ; cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học tập của con công nhân, viên chức, lao động; việc thành lập, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng được đẩy mạnh. Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” được quan tâm, phát triển nhân rộng.

Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của Công đoàn được mở rộng, linh hoạt, thích ứng theo đúng chủ trương, đường lối đối ngoại, chính sách của Đảng, Nhà nước. Đã chủ động tham gia, đóng góp tích cực trong các diễn đàn quốc tế, các hoạt động công đoàn quốc tế theo cơ chế đa phương, song phương, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với các đối tác. Công tác vận động, tranh thủ sự ủng hộ, hỗ trợ, hợp tác về kỹ thuật, kinh nghiệm của đối tác quốc tế đạt nhiều kết quả, góp phần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn.

Công tác quản lý tài chính, tài sản có nhiều đổi mới, tạo nguồn lực để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Triển khai nhiều giải pháp quản lý tài chính theo hướng chú trọng hiệu quả, công khai, minh bạch, phù hợp với quy định của pháp luật và ưu tiên nguồn lực cho Công đoàn cơ sở hoạt động. Việc sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế, sự nghiệp được tích cực triển khai. Công tác quản lý tài sản công đoàn ngày càng chặt chẽ.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp đã có những đổi mới về nội dung, phương thức trong thực hiện nhiệm vụ; đẩy mạnh kiểm tra cùng cấp, tăng cường kiểm tra, giám sát cấp dưới; tập trung kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh, lồng ghép với các nội dung kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

Công tác chỉ đạo, điều hành tiếp tục đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; linh hoạt, sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, Đảng đoàn Tổng LĐLĐVN đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" là cơ sở chính trị quan trọng định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã sớm ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 02 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và 36 kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết 02, tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam tiếp tục đổi mới, đạt kết quả bước đầu. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công nhân, Công đoàn, hoạt động khoa học và công nghệ tiếp tục được đầu tư, có bước phát triển. Chú trọng thực hiện cải cách hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, thích ứng với bối cảnh tình hình mới. Công tác tham mưu, phối hợp được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng tổ chức.

Những kết quả toàn diện của hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động cả nước nhiệm kỳ qua đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước, góp phần tăng cường sức mạnh của hệ thống chính trị và sự lớn mạnh của giai cấp công nhân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại hội nghiêm túc phân tích, kiểm điểm những hạn chế, yếu kém cần khắc phục, chủ yếu là: chất lượng hoạt động Công đoàn chưa đồng đều ở một số lĩnh vực, cơ quan, đơn vị; tiếng nói của Công đoàn cơ sở một số nơi chưa đủ mạnh để đại diện, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động; tình trạng người sử dụng lao động vi phạm pháp luật liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động còn nhiều, nhất là tình trạng nợ lương, Bảo hiểm xã hội, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; một số vấn đề bức xúc của người lao động về nhà ở, nơi khám chữa bệnh, trường học, nâng cao trình độ tay nghề chậm được giải quyết.

Phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh chưa tương xứng với tiềm năng. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, người lao động có lúc, có mặt chưa theo kịp tình hình; tổ chức phong trào thi đua ở một số nơi còn hình thức. Còn 4/14 chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đề ra chưa đạt.

Dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nghiêm túc nhìn nhận, phân tích sâu 10 nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm đồng thời rút ra 5 bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát huy những điểm mạnh, khắc phục các hạn chế trong giai đoạn tới.

Đó là:

Một là, cụ thể hóa kịp thời chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với nhiệm vụ từng cấp Công đoàn và thực tiễn của ngành, địa phương, đơn vị.

Hai là, coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chủ động, kịp thời thích ứng với những thay đổi lớn, vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

Ba là, tập trung thực hiện tốt chức năng cơ bản, nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Bốn là, chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách, chủ tịch Công đoàn cơ sở có vai trò quyết định đối với việc triển khai các chương trình, kế hoạch hoạt động, đặc biệt là những nội dung mới, khó, phức tạp.

Năm là, xác định đúng, trúng những nội dung trọng tâm, trọng điểm để tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Về mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 - 2028

Những năm tới, hòa bình, hợp tác, liên kết và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn sẽ diễn ra phức tạp, gay gắt hơn; cục diện đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét; nguy cơ xung đột vũ trang, sắc tộc, tôn giáo; đối đầu giữa các quốc gia tạo thách thức rất lớn đối với nước ta. Trong nước, Đảng, Nhà nước tiếp tục có nhiều chủ trương, quyết sách lớn nhằm hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng của tiến bộ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Mô hình tăng trưởng kinh tế sẽ thay đổi mạnh mẽ, nền kinh tế được cơ cấu lại với định hướng xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế số, trong đó kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng.

Tuy nhiên, nền kinh tế còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đồng thời chịu tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới, các vấn đề xung đột toàn cầu.

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số và trí tuệ nhân tạo tác động nhanh, sâu rộng đến mọi mặt của đời sống. Nước ta tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, trong đó có việc phê chuẩn, thực thi các công ước cơ bản của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO). Sự xuất hiện tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp đặt ra những yêu cầu, thách thức đối với hoạt động công đoàn.

Bối cảnh trên đòi hỏi các cấp Công đoàn cần phải đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động trên cơ sở đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Với tinh thần đó, dự thảo Báo cáo đã xác định Mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 2023 - 2028 là:

Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tích cực, chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động, ý thức pháp luật của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Xác định 3 khâu đột phá của nhiệm kỳ gồm: Một là: Đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; Hai là: Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; Ba là: Xây dựng đội ngũ chủ tịch công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch công đoàn tại doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Cùng với đó, dự thảo Báo cáo xác định 10 nhóm chỉ tiêu phấn đấu gồm 7 chỉ tiêu hàng năm, 3 chỉ tiêu nhiệm kỳ; 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện gồm:

1. Tập trung thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động

Đầu tư nguồn lực, nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn. Phối hợp thực hiện và giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò làm chủ của người lao động. Chú trọng tổ chức đối thoại, thương lượng tập thể. Mở rộng độ bao phủ gắn với nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, trọng tâm là nâng cao tiền lương, thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Nắm chắc tình hình công nhân, quan hệ lao động, triển khai các giải pháp phòng ngừa và tham gia giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong việc tham gia tố tụng giải quyết các vụ án lao động, vụ việc lao động tại tòa án, tạo bước đột phá về tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi của người lao động.

Tích cực nghiên cứu, đề xuất nâng cao phúc lợi xã hội cho người lao động nhất là về nhà ở, giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội. Hoàn thiện, nâng cao hiệu quả các chương trình, mô hình chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên. Đẩy nhanh đầu tư xây dựng thiết chế công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; tham gia giám sát việc thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”; kiến nghị giảm giờ làm chính thức theo tuần cho người lao động và giải quyết căn bản vấn đề nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài của hàng trăm nghìn người lao động. Nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô, giúp đoàn viên, người lao động có cơ hội tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, góp phần hạn chế, phòng ngừa “tín dụng đen” trong công nhân, lao động.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Về công tác tuyên truyền, vận động

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến người lao động, tổ chức công đoàn, góp phần củng cố và nâng cao nhận thức về giai cấp công nhân, về Đảng, về Công đoàn, kỹ năng nghề nghiệp, năng lực tự bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền và tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung nguồn lực nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của đoàn viên, người lao động. Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn. Triển khai có hiệu quả các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tổ chức khoa học, đồng bộ công tác dư luận xã hội ở các cấp Công đoàn. Nắm chắc tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên, người lao động và của xã hội về tổ chức Công đoàn.

Về đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Đổi mới việc tổ chức phong trào thi đua yêu nước theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát hợp từng đối tượng, hướng về cơ sở, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác. Tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung, phát động các đợt thi đua gắn với việc thúc đẩy nâng cao năng suất lao động quốc gia. Tăng cường tuyên truyền nêu gương, nhân rộng điển hình tiên tiến; đảm bảo chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch trong khen thưởng.

3. Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập Công đoàn Việt Nam

Tập trung thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, lao động khu vực phi chính thức. Nâng cao chất lượng đoàn viên công đoàn đi đôi với tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hoàn thành việc xây dựng dữ liệu và quản lý đoàn viên bằng ứng dụng công nghệ.

Nghiên cứu, xây dựng mô hình, cơ cấu tổ chức công đoàn, nhất là ở cơ sở theo hướng tinh gọn, khoa học, hoạt động hiệu quả. Nghiên cứu, triển khai các giải pháp thu hút tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp vào Công đoàn, phối hợp với Công đoàn để tổ chức các hoạt động theo quy định của pháp luật.

Quan tâm nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn. Triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách, chủ tịch Công đoàn cơ sở, nhất là chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt. Nghiên cứu, tham mưu, phối hợp với các cơ quan của Đảng và Nhà nước tổ chức triển khai một số thí điểm theo Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

4. Tham gia xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Phát huy vai trò của Công đoàn Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Nghiên cứu, đề xuất cụ thể hóa mục tiêu, giải pháp, cơ chế, chính sách xây dựng, phát triển giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh đến năm 2030, 2045 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết chuyên đề của Đảng. Tham gia phát triển việc làm bền vững cho công nhân. Phát triển, hoàn thiện các hoạt động và tuyên truyền mạnh mẽ về Tháng Công nhân, làm cho toàn xã hội quan tâm, đề cao, tôn vinh người công nhân.

Đẩy mạnh hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên, nhất là đảng viên trong công nhân. Tham gia thành lập và chủ động đề xuất các nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Tăng cường sự chủ động của tổ chức Công đoàn trong tham gia giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền theo Quyết định 217, Quyết định 218 năm 2013 của Bộ Chính trị. Công đoàn tham gia giám sát cán bộ, đảng viên, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phát huy mạnh mẽ, khẳng định vai trò nòng cốt của tổ chức Công đoàn trong thúc đẩy liên minh giai cấp công nhân - nông dân - đội ngũ trí thức. Có các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh đối với việc lợi dụng quyền thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm quyền lợi của người lao động, gây khó khăn cho doanh nghiệp, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

5. Tập trung thành lập Ban Nữ công Công đoàn cơ sở, nhất là Nan Nữ công quần chúng tại doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; nâng cao chất lượng công tác nữ công; thúc đẩy bình đẳng giới; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em; xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Đổi mới phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” gắn với phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Việt Nam thời đại mới”.

6. Đẩy mạnh công tác đối ngoại, mở rộng hợp tác quốc tế; tiếp tục khẳng định vị thế, nâng cao uy tín của Công đoàn Việt Nam. Tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam.

7. Xây dựng nguồn tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, tập trung vào việc hoàn thiện thể chế; đổi mới quản lý tài chính, tài sản Công đoàn theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch, tập trung nguồn lực cho cơ sở; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế, sự nghiệp Công đoàn.

8. Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn theo hướng khoa học, sát cơ sở, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, Công đoàn cấp trên phục vụ công đoàn cấp dưới; Công đoàn cơ sở phục vụ đoàn viên, người lao động. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tập trung kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, tài sản; chủ động trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Để thực hiện hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu trên, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII đề xuất Đại hội XIII thảo luận, cho ý kiến đối với đề cương của 4 chương trình trọng tâm, 1 nghị quyết chuyên đề của nhiệm kỳ, gồm:

1. Nghị quyết về đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đến năm 2028, tầm nhìn đến năm 2033.

2. Chương trình nâng cao hiệu quả hoạt động đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028.

3. Chương trình xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

4. Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2028.

5. Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Công đoàn.

Kính thưa đại hội,

Tại Diễn đàn trọng thể của đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, các đại biểu chính thức dự đại hội và công nhân, viên chức, lao động cả nước, tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự chăm lo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cấp, các ngành, các địa phương đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong suốt thời gian qua. Thời gian tới, tổ chức Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân và người lao động kính mong tiếp tục được đón nhận sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự phối hợp tích cực, có hiệu quả của các cấp, các ngành.

Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động cả nước nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới của đất nước, với lợi ích của nhân dân; đoàn kết một lòng, nêu cao tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm vượt mọi khó khăn, thử thách, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu mạnh khoẻ, hạnh phúc.

Xin trân trọng cám ơn.

---
* Tiêu đề do Báo Lao Động đặt.