Công đoàn thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo người lao động

Đăng: 13:50 07-11-2023  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: https://laodong.vn/

(laodong.vn) Căn cứ Chương trình "Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động", giai đoạn 2018-2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công đoàn Cảng Hải Phòng đã chủ động tham gia cùng chuyên môn xây dựng, ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Công đoàn Cảng Hải Phòng biểu dương con đoàn viên, người lao động học giỏi

Công đoàn Công ty Cổ phần Cảng Hải Phòng hiện có hơn 3.000 đoàn viên sinh hoạt tại 10 công đoàn cơ sở thành viên, 33 công đoàn bộ phận và 234 tổ công đoàn.

Ông Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Cảng Hải Phòng cho biết, Công đoàn đã tham gia quản lý, đồng hành cùng chuyên môn thông qua công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, cử đại diện Công đoàn tham gia các Hội đồng thực hiện các chế độ chính sách theo quy định của Nhà nước và đảm bảo có lợi hơn cho người lao động; tham gia giải quyết chế độ chính sách cho các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt hợp đồng lao động (từ năm 2017 đến nay đã giải quyết 173 trường hợp được hỗ trợ từ Quỹ hỗ trợ người lao động nghỉ hưu trước tuổi với tổng số tiền 18,861 tỉ đồng)…

Công tác nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, kiểm điểm tình hình giải quyết chế độ chính sách tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm, giải quyết các kiến nghị của CBCNV, kiểm điểm thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động hàng năm đã được các cấp công đoàn trong toàn Cảng phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nền nếp, hiệu quả, phát huy quyền làm chủ của người lao động.

Nhiều nội dung có lợi cho người lao động cao hơn các quy định của pháp luật đã được công đoàn các đơn vị đưa vào thỏa ước như hỗ trợ mua bảo hiểm tự nguyện 24/24h, hỗ trợ tai nạn lao động, thăm hỏi các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chế độ hiếu hỷ, khen thưởng CNLĐ tiêu biểu, xuất sắc hàng năm, hỗ trợ tham quan du lịch, tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ - thể dục thể thao, hỗ trợ chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ, khen thưởng con CBCNV đạt thành tích cao trong học tập...

Lãnh đạo Công ty và Công đoàn Cảng Hải Phòng tặng quà người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh đó, công đoàn đã kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đồng thời tuyên truyền vận động CBCNV chấp hành nghiêm nội quy kỷ luật lao động, tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo đi vào chiều sâu, đã góp phần ổn định tư tưởng, việc làm - thu nhập cho người lao động yên tâm công tác, tin tưởng, gắn bó lâu dài với Công ty.

Để tập trung thực hiện làm tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CNLĐ, tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đặc biệt trong thời gian tới khi bến số 3, 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện đi vào khai thác…, Công đoàn Cảng Hải Phòng đề nghị công đoàn cấp trên quan tâm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc cho cán bộ công đoàn; đổi mới, cụ thể hoá nội dung, đa dạng hoá phương thức hoạt động tư vấn pháp luật cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động.

Ngoài ra, hướng dẫn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ công đoàn tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách đối với người lao động; ưu tiên, quan tâm đầu tư nguồn lực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn làm công tác an toàn vệ sinh lao động, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp làm công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.