Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn Hàng hải thật sự có bản lĩnh

Đăng: 14:36 22-09-2023  |   Tác giả:   |   Nguồn: https://laodong.vn

Ngày 22.9, phát biểu tại Đại hội VI Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - đánh giá, các cấp Công đoàn trong Tổng Công ty đã góp phần không nhỏ vào những kết quả sản xuất kinh doanh tích cực của Tổng Công ty trong 5 năm qua.

Người lao động ngành Hàng hải luôn hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động

Ông Lê Anh Sơn cho biết, trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Tổng công ty đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) và doanh nghiệp; thu hút ngày càng đông CNVCLĐ tham gia vào các phong trào, hoạt động công đoàn; tích cực tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, định hướng dư luận xã hội, góp phần giữ vững tư tưởng cho đoàn viên, NLĐ.

Ông Lê Anh Sơn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Các cấp Công đoàn Tổng công ty đã làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thực hiện hiệu quả chức năng tham gia quản lý của tổ chức Công đoàn trong các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa; quyết liệt trong thực hiện các chức năng cốt lõi của mình thông qua việc tham gia với chuyên môn xây dựng nội quy, quy chế, quy định liên quan đến quyền lợi của người lao động; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời cùng với Tổng Công ty đề xuất, kiến nghị về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, đặc biệt là cho đội ngũ thuyền viên - đối tượng lao động đặc thù của ngành Hàng hải.