95% an toàn vệ sinh viên được tham gia huấn luyện định kỳ

Đăng: 15:42 04-09-2023  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Báo Lao Động

Các cấp công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã luôn phối hợp với chuyên môn kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp nhằm đảm bảo các chế độ, chính sách, pháp luật lao động được thực thi nghiêm túc.

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam động viên người lao động. Ảnh: Linh Chu

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, Công đoàn Tổng Công ty cũng chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở tổ chức tự kiểm tra, giám sát, tập trung vào những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Qua kiểm tra, giám sát, nhiều kiến nghị, đề xuất của công đoàn cơ sở được tiếp thu và từng bước được giải quyết. Đa số các kiến nghị đều tập trung vào việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến người lao động như: việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội khi nghỉ hưu đối với cán bộ, công nhân lao động trong các công ty liên doanh với nước ngoài; việc đóng bảo hiểm xã hội và mua bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên, vấn đề thuế thu nhập cá nhân đối với thuyền viên… Hoạt động này đã góp phần giúp tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Công tác tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn, giải đáp pháp luật được đẩy mạnh thực hiện nhằm giúp người lao động biết tự bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm hại, giúp Công đoàn cơ sở nắm vững và thực hiện đúng các quy định của pháp luật, đặc biệt là pháp luật lao động, góp phần hạn chế việc vi phạm và các phát sinh dễ dẫn đến tranh chấp, khiếu kiện. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, các cấp công đoàn tổng công ty đã tư vấn, tuyên truyền, giải đáp pháp luật cho hơn 1.500 lượt tập thể, đoàn viên, người lao động…

Trên trang web, fanpage của Công đoàn Tổng Công ty thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách, pháp luật mới liên quan đến đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp và công đoàn. Bên cạnh đó, Công đoàn Tổng Công ty cũng tổ chức tập huấn các chuyên đề liên quan đến công tác chế độ chính sách, nghiệp vụ công tác kiểm tra, tổ chức, tài chính công đoàn cho hàng nghìn lượt cán bộ công đoàn các cấp.

Người lao động ngành Hàng hải luôn được công đoàn và lãnh đạo quan tâm tới vấn đề an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: Linh Chu

Công đoàn Tổng Công ty luôn phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty tập trung chỉ đạo các phong trào, các đợt thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động; triển khai chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa những vấn đề liên quan đến công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với tổ chức công đoàn.

Tích cực hưởng ứng, triển khai hiệu quả “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động", các công ước quốc tế, pháp luật của Việt Nam về bảo vệ môi trường biển; chủ trì tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm giảm thiểu tai nạn lao động trong doanh nghiệp; chỉ đạo Công đoàn cơ sở xây dựng chương trình công tác và kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Định kỳ 2 năm/lần, Công đoàn Tổng Công ty tổ chức tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động cho hàng trăm lượt học viên là lãnh đạo doanh nghiệp, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của chuyên môn và công đoàn nhằm nâng cao kiến thức chuyên môn, hiểu biết pháp luật và ý thức tuân thủ công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thực hiện chức trách nhiệm vụ.

Công tác tổ chức, chỉ đạo hoạt động mạng lưới an toàn vệ sinh viên được các Công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện với 95% an toàn vệ sinh viên được tham gia huấn luyện định kỳ về an toàn, vệ sinh lao động. Kết quả là hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các đơn vị ngày càng đi vào nề nếp, nội dung sinh hoạt phong phú, được đổi mới, chất lượng được nâng lên, tác động tích cực đến công nhân lao động, giúp hạn chế các vụ tai nạn trong quá trình sản xuất.