Tiếp tục duy trì giá trị cốt lõi “Dân tộc - Tiên phong - Trách nhiệm - Chính trực - Đổi mới - Kết nối”

Đăng: 16:19 04-07-2023  |   Tác giả: Đỗ Văn Dũng  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là một trong những mục tiêu của Đại hội VI Công đoàn Công ty cổ phần Gemadept vừa được tổ chức thành công vào ngày 29/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; về phía Công ty cổ phần Gemadept (Gemadept) có đồng chí Chu Đức Khang - Phó Chủ tịch HĐQT, đồng chí Nguyễn Xuân Thảo - Phó Bí thư Chi bộ Công ty và 70 đại biểu đại diện cho gần 1.500 lao động trong Công ty.

Báo cáo với Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Thùy Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Gemadept đã nêu lên những khó khăn, ảnh hưởng của thị trường kinh tế xã hội tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Vượt lên những khó khăn, thử thách, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, cán bộ, CNLĐ Công ty dưới sự lãnh đạo của HĐQT, Ban điều hành đã nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy nội lực, năng động sáng tạo, nâng cao năng lực tìm kiếm thị trường, luôn tìm cho mình một hướng đi đúng đắn, kiên định trong hoạt động và phát triển theo các ngành nghề truyền thống cốt lõi; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, nỗ lực phấn đấu đưa ra nhiều giải pháp phát triển SXKD của Công ty, góp phần nâng cao năng suất lao động, đảm bảo việc làm, đời sống, thu nhập cho NLĐ.

Về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty luôn chủ động phối hợp với Ban giám đốc tổ chức nhiều hoạt động như: Phối hợp tổ chức các khóa đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ, CNLĐ, đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho NLĐ, nỗ lực tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ; ứng dụng Cảng thông minh - SMART PORT, ứng dụng khoa học kỹ thuật - RIVER GATE; thực hiện tốt các quy định về BHXH, BHYT, BHTN, các quy định về ATVSLĐ, xây dựng và ban hành các nội quy, quy chế, xây dựng hệ thống KPIs; có chính sách khen thưởng, đãi ngộ, khích lệ xứng đáng với nhân viên có thành tích năng lực vượt trội, có đóng góp vào sự phát triển của Công ty. Công ty đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng vào Quỹ Vaccine phòng, chống Covid-19; hỗ trợ, động viên kịp thời NLĐ khi gặp khó khăn…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tập thể cán bộ, đoàn viên, CNLĐ, Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bước sang nhiệm kỳ mới, trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới, những khó khăn và cả những cơ hội đang ở phía trước, để duy trì và phát triển phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ SXKD của Công ty hàng năm, đồng chí đề nghị: Ban Chấp hành Công đoàn Gemadept cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị; quan tâm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp; chủ động phối hợp cùng chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động, quản lý giỏi, lao động sáng tạo”, phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại”; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tiếp tục tham gia cùng chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; sửa đổi, bổ sung các quy chế có liên quan đến NLĐ phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn CSTV, đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.