Tiếp tục duy trì giá trị cốt lõi “Dân tộc - Tiên phong - Trách nhiệm - Chính trực - Đổi mới - Kết nối”

Đăng: 16:19 04-07-2023  |   Tác giả: Đỗ Văn Dũng  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là một trong những mục tiêu của Đại hội VI Công đoàn Công ty cổ phần Gemadept vừa được tổ chức thành công vào ngày 29/6 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; về phía Công ty cổ phần Gemadept (Gemadept) có đồng chí Chu Đức Khang - Phó Chủ tịch HĐQT, đồng chí Nguyễn Xuân Thảo - Phó Bí thư Chi bộ Công ty và 70 đại biểu đại diện cho gần 1.500 lao động trong Công ty.