Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Cơ bản hoàn thành kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng: 11:05 07-06-2023  |   Tác giả: Lê Thị Việt Thương  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Bám sát chỉ đạo của Tổng Liên đoàn, thực hiện Kế hoạch 179/KH-CĐHHVN của Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty về việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty, ngay từ quý IV/2022, Công đoàn Tổng công ty đã tập trung ban hành các hướng dẫn, tài liệu mẫu, tổ chức 04 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn về các quy trình, nội dung, phương pháp xây dựng nhân sự, tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở.

Công đoàn Tổng công ty đã thành lập 04 tiểu ban: Nhân sự, Nội dung, Tuyên truyền - Thi đua, Tổ chức - Phục vụ; phân công cán bộ nắm bắt, hướng dẫn, hỗ trợ toàn bộ công tác tổ chức đại hội bao gồm cả nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất cho các Công đoàn cơ sở. Do đội ngũ cán bộ công đoàn phần lớn bán chuyên trách, các Tiểu ban Đại hội của Công đoàn Tổng công ty đã được Ban Thường vụ yêu cầu hướng dẫn cụ thể cho từng đơn vị thực hiện nghiêm, đúng, đủ quy trình tổ chức đại hội (về nhân sự, xây dựng các văn kiện trình đại hội, kịch bản chi tiết, maket trang trí, khánh tiết…) đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam theo hướng tinh giản, gọn nhẹ với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Khách mời và Đại biểu tham dự Đại hội XII Công đoàn Vitranschart

Công đoàn Tổng công ty đã lựa chọn chỉ đạo 03 đơn vị tổ chức đại hội điểm đại diện cho 3 khối: Khối Vận tải biển, khối Dịch vụ và khối Cảng biển để các Công đoàn cơ sở trong Khối được học hỏi thực tiễn, giúp Công đoàn Tổng công ty rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh chỉ đạo Đại hội XIV Công đoàn Cảng Đà Nẵng

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cho biết, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã quyết liệt trong chỉ đạo với mục tiêu 100% CĐCS đủ điều kiện sẽ tổ chức đại hội nhiệm kỳ; không để CĐCS nào tổ chức đại hội mà không có sự tham dự, chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty; đơn vị càng khó khăn, xa xôi càng cần có sự có mặt của Công đoàn Tổng công ty; Kiên quyết chỉ đạo các CĐCS khi xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới phải xác định cho được các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể của nhiệm kỳ cùng các giải pháp cơ bản để đạt được, tránh nêu chung chung. Các CĐCS cần phải làm rõ chỉ tiêu nào do tổ chức công đoàn làm, chỉ tiêu nào phối hợp với chuyên môn, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức công đoàn để hoạt động công đoàn không bị lẫn vào hoạt động của chuyên môn - đồng chí Lê Phan Linh chia sẻ.

Tại các đơn vị đang thực hiện tái cơ cấu, tình hình SXKD gặp nhiều khó khăn, đội ngũ cán bộ công đoàn khuyết, thiếu, Thường trực Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty đã trực tiếp gặp gỡ cấp ủy, Ban điều hành Công ty để kịp thời kiện toàn nhân sự Ban chấp hành chuẩn bị cho đại hội nhiệm kỳ.

Kho Tiệp của Cảng Khuyến Lương là công trình được gắn biển chào mừng Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty

Với mục tiêu đại hội công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn hệ thống, các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi thiết thực chào mừng đại hội như hội thao, hội thi, liên hoan văn nghệ, tổ chức kết nạp đảng viên, đoàn viên mới, thành lập mới tổ chức công đoàn.... Công đoàn Tổng công ty đã phát động đợt thi đua cao điểm, lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp gắn với thực hiện Chương trình "01 triệu sáng kiến" do Tổng Liên đoàn phát động; đã hoàn thành trước thời hạn chỉ tiêu 1.800 sáng kiến vào ngày 30/4/2023 (về đích trước hạn 04 tháng). Tính đến hết tháng 5 năm 2023, đã có trên 20 công trình, sản phẩm đăng ký chào mừng Đại hội công đoàn các cấp, kết nạp mới được 376 đoàn viên, thành lập mới 01 tổ chức công đoàn, 01 công trình được gắn biển chào mừng Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty; công tác truyền thông cho Đại hội đã được các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện truyền thông đại chúng và nội bộ như fanpage, zalo, trang thông tin của doanh nghiệp, của Công đoàn cơ sở, Công đoàn Tổng công ty..., tạo ra sức lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, NLĐ toàn hệ thống.