Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Cảng VIMC Đình Vũ lần thứ II: "Đoàn kết - Hành động - Trách nhiệm - Đổi mới - Hiệu quả"

Đăng: 11:58 05-06-2023  |   Tác giả: Đỗ Văn Dũng  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đó là khẩu hiệu hành động xuyên suốt nhiệm kỳ 2023 - 2028 được thông qua tại Đại hội lần thứ II Công đoàn Cảng VIMC Đình Vũ tổ chức vào ngày 02/6/2023 tại Hải Phòng.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Đào Hồng Chương - Tổng giám đốc Cảng VIMC Đình Vũ, đại diện các Ban Công đoàn Tổng công ty và toàn thể đoàn viên công đoàn Công ty.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động Công đoàn Cảng VIMC Đình Vũ gặp nhiều khó khăn do Công ty đang trong quá trình xây dựng cầu cảng, đầu tư trang thiết bị, máy móc, chưa có hoạt động SXKD nên tiền lương, thu nhập của đoàn viên, NLĐ còn thấp. Năm 2023, tuy Công ty đã bắt đầu đi vào khai thác nhưng lượng hàng hóa thông qua Cảng còn hạn chế, gánh nặng từ lãi vay, khấu hao tài sản, cạnh tranh gay gắt từ các cảng lớn, cảng tư nhân, lượng hàng hóa xuất nhập khẩu trong nước và thế giới sụt giảm mạnh do suy thoái toàn cầu… đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và hoạt động Công đoàn cơ sở.

Chủ tịch Công đoàn Công ty báo cáo tại Đại hội

Với phương châm "Nỗ lực nhất trong điều kiện có thể", Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tranh thủ được sự hỗ trợ của chuyên môn tổ chức nhiều phong trào, hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo việc làm, chế độ, chính sách, phúc lợi cho NLĐ; kịp thời sửa đổi TƯLĐTT, tham gia tuyên truyền vận động, giám sát, thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, vận động đoàn viên trồng cây xanh, tạo môi trường làm việc xanh mát nhằm hưởng ứng Chương trình "Một triệu cây xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên công đoàn (tăng từ 17 đoàn viên năm 2022, đến nay đạt 57 đoàn viên); thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế như công tác tuyên truyền giáo dục NLĐ còn chưa kịp thời, hiệu quả, việc phát huy vai trò, trách nhiệm của một số ủy viên Ban Chấp hành còn hạn chế, nội dung hoạt động chưa phong phú, thiếu tính sáng tạo...

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu với Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh ghi nhận nỗ lực vượt khó và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Công đoàn Công ty được Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty ghi nhận. Tuy nhiên, trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, hoạt động công đoàn của Công ty cần có sự đổi mới toàn diện, mạnh mẽ theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phù hợp với thực tế SXKD, mô hình tổ chức của Cảng VIMC Đình Vũ khi đã chính thức đi vào khai thác; đẩy mạnh các phong trào thi đua Đổi mới sáng tạo, ứng dụng Kaizen vào hoạt động của doanh nghiệp và Công đoàn; phối hợp với chuyên môn tổ chức các hoạt động "Lấy khách hàng làm trung tâm", tham gia tích cực vào "chuỗi dịch vụ" của VIMC, đóng góp vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.