Tháng Công nhân năm 2023: Vitranschat tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho NLĐ, sỹ quan, thuyền viên

Đăng: 15:21 01-06-2023  |   Tác giả: Mai Thu Vân  |   Nguồn: Công đoàn Vitranschart

Bám sát Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Công đoàn Vitranschart đã phối hợp với chuyên môn đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, kịp thời, phù hợp với đặc thù của một doanh nghiệp vận tải biển nhân Tháng Công nhân năm nay.

Theo đó ngay từ đầu tháng 5/2023, Tổng Giám đốc Công ty, ông Trịnh Hữu Lương đã gửi “Thư cảm ơn” đến toàn thể người lao động của Vitranschart, bao gồm cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty con, chi nhánh, phòng, ban và sỹ quan, thuyền viên đang công tác trên các tàu biển, đồng thời tổ chức Chương trình "Cám ơn người lao động” khu vực phía Bắc tại TP. Hải Phòng vào ngày 04/5 và khu vực phía Nam tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 12/05.