Phát huy những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ X, nỗ lực hơn nữa để xây dựng Công đoàn Vinaship phát triển và vững mạnh trong nhiệm kỳ XI

Đăng: 11:12 24-05-2023  |   Tác giả: Trần Văn Huyên  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Thị Thanh Hường đã chúc mừng và phát biểu tại Đại hội XI Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển Vinaship (Vinaship) được tổ chức vào trung tuần tháng 5, chào mừng kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Công ty (19/5/1984 - 19/5/2023) vừa qua.

Đại hội diễn ra trang trọng với sự tham dự của đồng chí Dương Ngọc Tú - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc cùng với 95 đại biểu, đại diện cho gần 350 NLĐ, sỹ quan, thuyền viên toàn Công ty.

Khách mời và đại biểu tham dự Đại hội

Là một doanh nghiệp vận tải biển có bề dày kinh nghiệm gần 40 năm trong quản lý và khai thác nhiều loại hình tàu vận tải khác nhau, với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, CNV, sỹ quan, thuyền viên Vinaship, trải qua 10 nhiệm kỳ Đại hội công đoàn cùng với những thăng trầm của ngành Hàng hải nói chung, ngành Vận tải biển nói riêng, giai đoạn 2018 - 2023, tổ chức Công đoàn Vinaship đã khẳng định được vị thế, đồng hành cùng doanh nghiệp và NLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đảm bảo quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ, đưa hoạt động công đoàn đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Chủ tịch Công đoàn Vinaship khóa X Nguyễn Công Khánh báo cáo tại Hội nghị

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Vinaship khóa X Nguyễn Công Khánh đã trình bày báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn và báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2018 - 2023, theo đó: phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, chuyên nghiệp của tập thể lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên, SQTV, trong và sau đại dịch Covid-19 chính là cơ hội để Vinaship tận dụng tối đa, quyết liệt, linh hoạt tìm kiếm các nhóm giải pháp không những duy trì ổn định hoạt động SXKD và hơn thế nữa quản lý, khai thác đội tàu của Công ty đảm bảo an toàn, hiệu quả cao. Hoạt động Công đoàn Công ty được  đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, ý thức trách nhiệm, lỏng tự hào của mỗi đoàn viên, NLĐ với Công ty, từ đó cùng nhau đoàn kết quyết tâm giữ vững thương hiệu Vinaship trong lĩnh vực vận tải biển trong nước. Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Công ty thực hiện vai trò tham gia quản lý như xây dựng, bổ sung, điều chỉnh nhiều quy chế, chính sách quản lý; công tác sắp xếp về tổ chức, ổn định doanh nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tham gia xây dựng nhiều quy chế liên quan đến quyền, nghĩa vụ của NLĐ; đảm bảo việc làm, tiền lương, chế độ, chính sách, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; hỗ trợ, thăm hỏi, động viên CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đảm bảo thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong một lĩnh vực hoạt động hết sức đặc thù.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Thị Thanh Hường phát biểu tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty chúc mừng những thành tựu trong SXKD cũng như kết quả nổi bật trong phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn Vinaship trong nhiệm kỳ vừa qua. Bước vào nhiệm kỳ mới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn khóa XI cần kế thừa và phát huy những điểm mạnh, tìm ra phương hướng, cách khắc phục những tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung vào một số nội dung: nghiên cứu, tìm tòi đổi mới phương thức, nội dung hoạt động phù hợp với thực tiễn của Công ty và yêu cầu của tổ chức Công đoàn trên cơ sở nắm bắt đúng tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là sỹ quan, thuyền viên để kịp thời giải quyết những phát sinh từ cơ sở; phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, CNV; phối hợp đảm bảo thực hiện nghiêm công tác ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ. Ban Chấp hành Công đoàn Vinaship khoá XI cần nhanh chóng nắm bắt công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ủy viên; tập trung triển khai đến các tổ công đoàn, công đoàn bộ phận, CĐCS thành viên về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các nhóm giải pháp đã được Đại hội thông qua đến đoàn viên, NLĐ trong Công ty; cụ thể hoá phương hướng, nhiệm vụ thành chương trình công tác hàng năm để tổ chức triển khai hiệu quả trong cả nhiệm kỳ sắp tới, phấn đấu cùng với đoàn viên, NLĐ và lãnh đạo doanh nghiệp nỗ lực quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu SXKD hàng năm, từ đó có nguồn lực để đảm bảo việc làm, quyền lợi, phúc lợi cho NLĐ, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ, tổ chức Công đoàn vững mạnh.