Đại hội Công đoàn Công ty CP Vận tải biển Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028: "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"

Đăng: 08:15 22-05-2023  |   Tác giả: Đào Văn Khoát  |   Nguồn: Công đoàn VOSCO

Ngày 19/5/2023, tại trụ sở số 215 Lạch Tray - Hải Phòng, Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải biển Việt Nam (VOSCO) đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các đồng chí khách mời và đại biểu thực hiện nghi lễ Chào cờ trước Đại hội

Đại hội vinh dự được đón tiếp đồng chí Lê Phan Linh - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; ông Nguyễn Quang Minh - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐQT, ông Cao Minh Tuấn - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; các đồng chí nguyên Chủ tịch Công đoàn Công ty qua các thời kỳ và 96 đại biểu đại diện cho hơn 800 đoàn viên, người lao động của Công ty.

Chủ tịch Công đoàn Vosco báo cáo tại Đại hội

Đại hội đã tổng kết việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội khoá XIII, nhiệm kỳ 2017-2022, xây dựng các mục tiêu và giải pháp thực hiện của nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công ty và Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sự phối hợp, hỗ trợ của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành, sự nỗ lực của Ban Chấp hành Công đoàn và tập thể đoàn viên, người lao động trong Công ty, các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022 cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu đã đề ra. Vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động từng bước được nâng cao. Các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động, đặc biệt là sỹ quan, thuyền viên được quan tâm thông qua các chương trình, hoạt động thiết thực. Nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có nhiều đổi mới, bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ đã được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh chung của Công ty.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Lê Phan Linh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Công đoàn VOSCO trong nhiệm kỳ vừa qua. Sự nỗ lực cố gắng đó đã góp phần củng cố, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng chí đánh giá cao việc Công đoàn đã phối hợp cùng lãnh đạo Công ty thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chăm lo tốt cho đời sống của người lao động; động viên người lao động tích cực tham gia sản xuất, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn Công đoàn Công ty sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, đồng hành cũng doanh nghiệp chăm lo cho quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đồng thời, Công đoàn Công ty phải tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ chính trị, định hướng phát triển của Công ty; triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là trong đội ngũ sỹ quan, thuyền viên của Công ty. Mỗi cán bộ công đoàn phải thấm nhuần những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại về công tác công đoàn, phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả… để góp phần hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vì mục tiêu ổn định và phát triển doanh nghiệp.