Đại hội lần thứ I Công đoàn Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đăng: 15:16 18-05-2023  |   Tác giả: Đỗ Tuấn Anh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Kỳ Đại hội đầu tiên nên đây thực sự là sự kiện chính trị quan trọng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn Công ty, đánh dấu sự đoàn kết, quyết tâm, đổi mới, sáng tạo, những thành tựu cơ bản của phong trào công nhân viên, lao động và hoạt động công đoàn trong những năm qua.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2023 - 2028 được tổ chức vào ngày 12/5 vừa qua có đồng đồng chí Lê Thị Việt Thương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đ/c Nguyễn Văn Toản - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty và toàn thể đoàn  viên, NLĐ của Công ty.

Báo cáo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn Công ty Lê Doãn Thành cho biết, giai đoạn 2017 - 2023 là giai đoạn khó khăn đối với Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng do cơ sở hạ tầng kho bãi xuống cấp, đầu tư không đồng bộ, không đáp ứng được với yêu cầu của chuyển đổi số, máy móc thiết bị cũ, lạc hậu, nguồn vốn lưu động hạn chế. Bên cạnh đó là khó khăn từ những yếu tố khách quan như ảnh hưởng của đại dịch Covid -19 kéo dài, suy thoái kinh tế toàn cầu, cạnh tranh trong lĩnh vực kho bãi, logistics ngày càng gay gắt …buộc Công ty buộc phải thực hiện tái cơ cấu toàn bộ gồm cả bộ máy tổ chức, tài chính, lao động, thay đổi phương thức quản lý, kinh doanh.

Thực hiện vai trò đại diện cho đoàn viên, người lao động, Công đoàn Công ty đã tích cực tham gia với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, tư tưởng để NLĐ ủng hộ công tác tái cơ cấu, thực hiện đầy đủ chính sách đối với lao động dôi dư, đảm bảo việc làm, tiền lương, thực hiện tốt công tác dân chủ tại nơi làm việc, công tác ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc ổn định sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, thu nhập, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp sau tái cơ cấu.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty Lê Thị Việt Thương ghi nhận và đánh giá cao sự quyết liệt, linh hoạt của ban lãnh đạo Công ty, sự đồng hành hiệu quả của Ban Chấp hành Công đoàn, tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty Kho bãi VIMC Hải Phòng trong giai đoạn vừa qua. Là kỳ Đại hội đầu tiên của tổ chức Công đoàn Công ty, bước vào nhiệm kỳ 2023 - 2028 với một tâm thế mới, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành đơn vị cần tiếp tục bám sát thực tế SXKD, sự chỉ đạo của Công đoàn Tổng công ty để nghiên cứu, đưa ra những nhóm giải pháp cụ thể, tận dụng lợi thế, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành chương trình công tác công đoàn nhiệm kỳ tới, trọng tâm là đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ, tổ chức các phong trào thi đua, làm tốt công tác tuyên truyền vận động NLĐ chấp hành nghiêm kỷ luật lao động, phát huy ý thức trách nhiệm, tự lực tự cường, tinh thần đổi mới, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD.