Lãnh đạo và Công đoàn luôn sẵn sàng đối thoại với người lao động

Đăng: 08:39 16-05-2023  |   Tác giả: Hà Anh  |   Nguồn: Báo Lao Động

Ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, giai đoạn 2018 - 2023, về cơ bản, tại các đơn vị trong ngành không có những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quan hệ lao động.