Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc

Đăng: 14:02 11-05-2023  |   Tác giả: Lê Thành Đông  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được Giảng viên truyền đạt tại Hội nghị tập huấn công tác ATVSLĐ năm 2023 khu vực phía Bắc được tổ chức tại TP Hải Phòng vào ngày 10/5/2023.

Dự và chỉ đạo Hội nghị tập huấn có đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng với sự tham dự của gần 120 đại biểu là các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH Công đoàn Tổng công ty, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, đại diện ATVSV các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty khu vực phía Bắc. Các nội dung tập huấn lần này được đồng chí Trần Minh Hùng - Giảng viên Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp truyền đạt.

Đồng chí Trần Minh Hùng - Giảng viên Cục An toàn Lao động, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội trực tiếp truyền đạt tại Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác ATVSLĐ trong hoạt động công đoàn. Trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị, các Công đoàn cơ sở cần nghiêm túc thay đổi nhận thức về công tác ATVSLĐ, chuyển từ giải quyết sự cố sang chủ động phòng ngừa; tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức về ATVSLĐ tới đông đảo CNVCLĐ, mạng lưới ATVSV, đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp; làm việc với chuyên môn đánh giá đúng, đủ, kịp thời các yếu tố nguy cơ, có biện pháp cải thiện điều kiện, môi trường làm việc, cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ; thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc. Mỗi cán bộ công đoàn, an toàn vệ sinh viên, NLĐ cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định về ATVSLĐ, các nội quy, quy định, quy trình trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Các nội dung tập huấn lần này hết sức thiết thực, gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ hàng ngày của các đối tượng được triệu tập tham dự tập huấn gồm: Bổ sung, cập nhật thông tin, văn bản quy phạm pháp luật, kiến thức mới về công tác ATVSLĐ, trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác ATVSLĐ; Vai trò của Công đoàn cơ sở với việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, công tác kiểm tra, giám sát ATVSLĐ của Công đoàn; Các biện pháp về kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy nổ, kỹ thuật vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại các đơn vị; Làm rõ nội dung, chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 và các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ trong ngành Hàng hải. Bên cạnh những thông tin, kiến thức được truyền đạt, các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn và giảng viên cũng đã trao đổi, hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm về những vấn đề trong thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.