Thực sự đổi mới toàn diện để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới

Đăng: 13:24 10-04-2023  |   Tác giả: Trần Văn Huyên  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là phát biểu chỉ đạo của Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Phạm Văn Hải tại Đại hội Công đoàn Công ty cổ phần Logistics Portserco lần thứ VI nhiệm kỳ 2023 - 2028 vừa được tổ chức vào ngày 06/4 tại thành phố Đà Nẵng.

Tham dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo và toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty cổ phần Logistics Portserco (Portserco).

Theo Báo cáo trình bày tại Đại hội, giai đoạn 2017 - 2022 đã ghi nhận môi trường kinh doanh của Portserco có những biến động ảnh hưởng không thuận lợi đến kết quả SXKD đó là: kinh tế đất nước nói chung và tại thành phố Đà Nẵng nói riêng tăng trưởng ở mức thấp; sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong hoạt động vận tải; kinh doanh xăng dầu thua lỗ giai đoạn 2021-2022… và đặc biệt, đại dịch Covid-19 đã đặt ra nhiều thách thức trong việc thích ứng linh hoạt, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, Ban chấp hành Công đoàn Công ty luôn chủ động thực hiện kịp thời, hiệu quả chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ thông qua việc tham gia vào Hội đồng Thi đua, khen thưởng, kỷ luật, Hội đồng lương, Ban Chỉ đạo về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; tham gia xây dựng, rà soát, bổ sung sửa đổi các quy chế, nội quy, quy định về tiền lương, điều kiện làm việc; giải quyết chế độ chính sách cho NLĐ bị ốm đau dài ngày, nghỉ thai sản, nghỉ hưu trước tuổi và chấm dứt hợp đồng lao động... Chủ động phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị người lao động hàng năm; phát động phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi"; thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với luật định; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua công tác đối thoại tại nơi làm việc. Qua đó, ý thức trách nhiệm của cả NLĐ và người sử dụng lao động được nâng lên; nhiều kiến nghị, đề xuất của NLĐ đã được lãnh đạo tiếp thu và giải quyết ngay; lãnh đạo Công ty cũng luôn sẵn sàng đối thoại đột xuất với NLĐ khi có vụ việc xảy ra. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua không xảy ra khiếu nại, tranh chấp, duy trì quan hệ lao động hài hòa, ổn định, góp phần tạo môi trường làm việc minh bạch, dân chủ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phạm Văn Hải đã biểu dương ý chí quyết tâm vượt lên khó khăn, thử thách, tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, đoàn viên, NLĐ Portserco với sự đồng hành của tổ chức Công đoàn đã giúp Công ty duy trì ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm, quyền lợi, phúc lợi cho NLĐ. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung, phương thức hoạt động, sâu sát đoàn viên, NLĐ, giải quyết kịp thời những phát sinh trong thực tiễn, sớm có giải pháp quyết liệt khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo trình Đại hội. Tích cực tham gia vào quá trình sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp, chú trọng công tác chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; xây dựng, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với Ban lãnh đạo Công ty; quan tâm thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở tại doanh nghiệp; thực hiện nghiêm công tác ATVSLĐ; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, đào tạo nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn và NLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tại Đại hội, 01 tập thể và 03 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trao tặng Bằng khen.