Đại hội IV Công đoàn Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đăng: 14:03 28-03-2023  |   Tác giả: Đỗ Văn Dũng  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Cái Lân đã tổ chức Đại hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2023 - 2028 với phương châm hành động "Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển".

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Toàn - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân (CPI) và 50 đại biểu đại diện cho 266 đoàn viên công đoàn cơ sở.

Báo cáo với Đại hội, đồng chí Nguyễn Bá Sơn - Chủ tịch Công đoàn CPI cho biết: Nhiệm kỳ 2018 - 2023 là giai đoạn đặc biệt khó khăn do tác động của đại dịch Covid -19 kéo dài trong suốt 3 năm, xung đột giữa Nga - Ucraina kéo theo suy thoái kinh tế toàn cầu; gánh nặng tài chính do đầu tư tại Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân (CICT)… đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả SXKD và hoạt động của Công ty. Để ổn định sản xuất, giữ vững việc làm, thu nhập cho NLĐ, Ban Chấp hành Công đoàn đã cùng với Ban lãnh đạo Công ty tuyên truyền, vận động NLĐ phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó nỗ lực vừa duy trì SXKD, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, tăng cường hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp, sắp xếp tổ chức bộ máy, tiết giảm chi phí quản lý, nguyên nhiên vật liệu… Đến năm 2022, Công ty cổ phần Đầu tư Cảng Cái Lân đã có lợi nhuận, đời sống, việc làm, chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo.

Hoạt động trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Công đoàn Công ty đã luôn đồng hành phối hợp tốt với chuyên môn đảm bảo đầy đủ các chế độ chính sách, chăm lo quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; phát động phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi"; thực hiện thương lượng, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với pháp luật quy định như chế độ thưởng những ngày lễ, tặng quà sinh nhật; mức ăn ca đạt 1,2 triệu đồng/người/tháng; làm tốt công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, tinh thần cho NLĐ…