Hội nghị người lao động Cảng Quy Nhơn: Phát động phong trào thi đua “Lao động và quản lý giỏi, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2023”.

Đăng: 21:58 17-03-2023  |   Tác giả: Lê Thị Việt Thương  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngày 17/3/2023, Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2023.

Đến dự có các đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Đỗ Hùng Dương - Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam; Đồng chí Lê Văn Hồng - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Định và 127 đại biểu đại diện cho hơn 800 cán bộ, CNLĐ Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn.

Hội nghị đã được nghe các báo cáo: Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị NLĐ cấp phòng, ban, đơn vị trực thuộc; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo công khai một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu năm 2022 và tình hình thu chi quỹ phúc lợi năm 2022; Báo cáo về việc tham gia xây dựng, sửa đổi các nội quy, quy chế có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động; Báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Báo cáo tình hình thực hiện Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể năm 2022; Thông qua Nội quy lao động sửa đổi, bổ sung; bầu Ban đối thoại định kỳ tại nơi làm việc; Báo cáo tổng kết, chương trình hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Tổng giám đốc đối thoại, giải quyết các kiến nghị của NLĐ và phát động thi đua năm 2023.

Báo cáo trước Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Quân - Tổng giám đốc Cảng Quy Nhơn cho biết, năm 2022 hoạt động SXKD của Cảng Quy Nhơn chịu tác động của nhiều khó khăn thách thức do cuộc chiến tranh giữa Nga và Ucraina, giá dầu thế giới liên tục tăng cao ảnh hưởng đến giá cước vận tải biển và vận tải bộ; lượng tàu container khai thác tại Cảng giảm 21% so với năm 2021, sản lượng hàng container đạt 80% so với cùng kỳ năm 2021 do tình hình tắc nghẽn tại các Cảng chuyển tải dẫn đến nhiều hãng tàu chấp nhận bỏ chuyến tại Quy Nhơn để đảm bảo hành trình của tuyến; giới hạn về mớn nước hành hải trên luồng hiện nay không đáp ứng được cho tàu container 30.000 DWT nhận đầy tải; nguồn hàng thiết bị điện gió không còn; nhu cầu tiêu dùng thế giới giảm mạnh do suy thoái kinh tế và làm phát tăng cao. Đặc biệt năm 2022, Cảng đang thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo Bến 01 do đó phải dừng khai thác toàn bộ Bến 1A,1B, 1C đã làm ảnh hưởng đến số lượt tàu đến Cảng. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm, nỗ lực vượt khó, tinh thần làm việc trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo của tập thể lãnh đạo và cán bộ, CNLĐ trong toàn Cảng, kết quả SXKD năm 2022 của Cảng Quy Nhơn vẫn về cơ bản vẫn đạt kế hoach với doanh thu đạt 1.100 tỷ, đạt 110% so với kế hoạch; sản lượng đạt 10,8 triệu tấn; lợi nhuận đạt 121,6 tỷ đồng, lương bình quân của người lao động đạt 16 triệu đồng/người/tháng.

Trên cơ sở đánh giá về những thuận lợi và khó khăn trong năm 2023 và chỉ tiêu do Tổng công ty giao thực hiện năm 2023, các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau: doanh thu hợp nhất 1.278 tỷ; sản lượng 12,3 triệu tấn; lợi nhuận 135 tỷ. Hội nghị đã thống nhất các nhóm giải pháp triển khai thực hiện: Hoàn thành vượt tiến độ các dự án đầu tư; tiếp tục thực hiện tốt định hướng "Lấy khách hàng làm trung tâm"; tập trung phát triển mặt hàng container; nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp gắn với chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện Kaizen trong tất cả các hoạt động của doanh nghiệp.

Phát biểu với Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh -  Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực của tập thể NLĐ Cảng Quy Nhơn, cảm ơn Ban lãnh đạo Cảng Quy Nhơn đã cố gắng duy trì mức thu nhập, chế độ phúc lợi, chăm lo cho NLĐ trong điều kiện hoạt động SXKD gặp nhiều khó khăn. Đồng chí đề nghị, năm 2023 hoạt động kinh doanh khai thác Cảng nói chung và Cảng Quy Nhơn sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ, NLĐ Công ty cần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành kế hoạch được giao. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần làm tốt công tác tuyên truyền; thường xuyên sâu sát, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động; thực hiện tốt công tác chăm lo cho NLĐ, công tác an sinh xã hội; tham gia tích cực vào công tác đảm bảo ATVSLĐ;  tổ chức các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm… để không chỉ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 mà còn giữ vững vai trò, vị trí của Cảng trọng điểm tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, mắt xích quan trọng trong thực hiện định hướng phát triển "Một hệ thống - hai trung tâm - ba chiến lược" của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.