Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở quý I năm 2023

Đăng: 16:14 14-03-2023  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Chiều ngày 13/3/2023 các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã chủ trì điều hành Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở quý I bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham dự đầy đủ, nghiêm túc của các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo tình hình của đơn vị mình tại Hội nghị 

Hội nghị đã được nghe các CĐCS báo cáo về tình hình phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn 2 tháng đầu năm 2023, công tác thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, công tác tổ chức hội nghị người lao động, đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Công đoàn Tổng công ty. Theo đó, 2 tháng đầu năm, tuy các doanh nghiệp gặp khó khăn trong SXKD nhưng việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi của đoàn viên, NLĐ vẫn được duy trì ổn định, các mặt hoạt động công đoàn, an sinh xã hội được tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả; không có tình trạng đình công, lãn công, mất việc làm.