Công đoàn cần nhận trách nhiệm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ trong bối cảnh Công ty còn nhiều khó khăn

Đăng: 16:12 24-02-2023  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là yêu cầu Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đối với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Vận tải biển và thương mại Phương Đông tại Hội nghị người lao động năm 2023 của Công ty được tổ chức vào sáng ngày 24 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện các Ban chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng với 28 đại biểu đại diện cho 132 đoàn viên, sỹ quan, thuyền viên trong Công ty.

Tổng giám đốc Công ty Phạm Văn Tưởng báo cáo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Tổng giám đốc Công ty Phạm Văn Tưởng thông tin về kết quả SXKD năm 2022, những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm và dự kiến các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 cùng những nhóm giải pháp để quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, vượt lên những khó khăn khách quan, những khó khăn lâu dài từ nội tại, tập thể lãnh đạo, đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên đã đoàn kết, đồng lòng đưa Công ty cổ phần Vận tải biển và thương mại Phương Đông đạt và vượt tất cả các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD đã đặt ra cho năm 2022. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 15 triệu đồng/tháng, tăng 15% so với năm 2021.

Người lao động phát biểu và đề xuất nhiều nội dung với lãnh đạo Công ty

Với tinh thần cầu thị, lắng nghe của Đoàn Chủ tịch, các đại biểu người lao động tham dự Hội nghị đã rất tích cực, trách nhiệm phát biểu, đề xuất nhiều nội dung với lãnh đạo Công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, trong đó tập trung vào chế độ chính sách để giữ chân thuyền viên, tăng lương cho thuyền viên trong thời gian nghỉ dự trữ, khen thưởng kịp thời đối với những tàu khai thác không có ngày off-hire hoặc khi có đoàn thanh tra, kiểm tra xuống mà tàu không có lỗi...; đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần có hình thức động viên, khích lệ tinh thần kịp thời cho đoàn viên, NLĐ trong bối cảnh Công ty còn gặp nhiều khó khăn trong SXKD, tạo niềm tin, sự gắn kết giữa NLĐ với Công ty... Đoàn Chủ tịch Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu, giải trình và giao các phòng, bộ phận giải quyết theo đúng chức năng.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh phát biểu tại Hội nghị

Trân trọng những NLĐ vẫn một lòng gắn bó với Công ty qua bao thăng trầm, ghi nhận những thành tích vượt trội trong năm 2022 và nhận diện những khó khăn, thách thức ngay từ quý I năm 2023, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đề nghị toàn thể cán bộ, CNV, sỹ quan, thuyền viên Công ty cổ phần Vận tải và thương mại phương Đông cần siết chặt đội ngũ, nâng cao ý thức nhiệm của mỗi cá nhân, nỗ lực, kỷ cương, quyết tâm đổi mới sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao cùng với sự linh hoạt, quyết liệt của ban lãnh đạo trong điều hành, quản lý, phấn đấu vuợt lên khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD trong năm 2023, đặc biệt anh em sỹ quan, thuyền viên cần coi con tàu như nhà của mình, nêu cao ý thức bảo quản, bảo dưỡng để không chỉ đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình mà còn giữ gìn tàu luôn trong tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo cho đội tàu của Công ty hành hải an toàn, hiệu quả, tạo niềm tin với chủ hàng, các cơ quan chức năng. Đồng chí cũng đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn Công ty cần nhận trách nhiệm về mình để giúp Công ty vẫn tạo ra được những giá trị “vượt trội” trong lúc khăn, có những hoạt động chăm lo kịp thời về chế độ chính sách, phúc lợi, đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên để anh chị em tiếp tục gắn bó, cống hiến cho Công ty không chỉ năm 2023 mà còn trong những năm tiếp theo.

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã thống nhất thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2023 cùng các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị, quyết tâm đoàn kết, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2023./.