Nhìn nhận, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc là cơ sở để có được những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất năm 2023

Đăng: 16:19 23-02-2023  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là yêu cầu của Tổng giám đốc VIMC Nguyễn Cảnh Tĩnh tại Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và Hội nghị đại biểu người lao động năm 2023 của Công ty Vận tải biển VIMC được tổ chức vào sáng ngày 22 tháng 2 năm 2023 tại Hà Nội.

 Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Phan Linh - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn LĐVN, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đại diện các Ban chuyên môn, nghiệp vụ Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty cùng với 152 đại biểu đại diện cho 632 đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên Công ty.

Người lao động tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã được nghe, thảo luận, tham gia góp ý vào các báo cáo: Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến  NLĐ năm 2022, phương hướng thực hiện năm 2023; Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện HĐLĐ, thỏa ước L ĐTT, nội quy, quy chế của Công ty. Theo đó, năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những tháng cuối năm nhưng với sự quyết liệt, linh hoạt trong điều hành của ban lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết, quyết tâm, kỷ cương, chuyên nghiệp của tập thể cán bộ, CNV đã làm nên một năm hết sức thành công của Công ty Vận tải biển VIMC. Các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch, trong đó về sản lượng bằng 140% kế hoạch, doanh thu bằng 119% kế hoạch, lợi nhuận bằng 109% kế hoạch, Ebitda bằng 147% sơ với năm trước. Việc làm, tiền lương được đảm bảo với mức thu nhập năm 2022 tăng 11% so với 2021, tăng gần 50% so với năm 2020. Các chế độ chính sách, quyền lợi, phúc lợi của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt là đối với sỹ quan, thuyền viên - lực lượng lao động đặc thù của Công ty đều được đảm bảo.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Nhiều đại biểu người lao động tham dự Hội nghị là sỹ quan, thuyền viên, cán bộ khối văn phòng cũng trực tiếp đóng góp nhiều ý kiến rất tâm huyết, xác đáng về chế độ chính sách, công tác quản lý kỹ thuật đội tàu, về đầu tư phát triển, chiến lược nguồn nhân lực cho Công ty... Các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của các đại biểu đều được Đoàn Chủ tịch lắng nghe, giải đáp thỏa đáng hoặc giao cho các phòng, bộ phận chuyên môn nghiên cứu để trả lời cho NLĐ.