Tham mưu tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp

Đăng: 14:19 05-01-2023  |   Tác giả: Lê Thị Việt Thương  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Sáng ngày 05/01/2023, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị lần thứ chín nhằm tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Đồng chí  Hoàng Thị Thanh Hường  - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát  năm 2022, đồng chí Lê Thị Việt Thương - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty cho biết: Năm 2022, Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở đã chủ động, khắc phục khó khăn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cơ bản đảm bảo chương trình, chất lượng và tiến độ theo yêu cầu.

Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty và Ủy ban kiểm tra các Công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và việc giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, người lao động. Số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng so với cùng kỳ năm 2021, trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, công tác dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Công tác giám sát có nhiều đổi mới, chú trọng đến chất lượng, hiệu quả giám sát, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần chấn chỉnh. Công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra được quan tâm. Qua kiểm tra, giám sát của các cấp Công đoàn đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục và ngăn ngừa những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, tổ chức các phong trào, hoạt động Công đoàn.

Phát biểu với Hội nghị, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Thị Thanh Hường đánh giá cao những nỗ lực của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn các cấp trong trong năm 2022. Thông qua công tác kiểm tra, giám sát đã giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp kịp thời nắm bắt thực tiễn, có những giải pháp quyết liệt nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, hoạt động công đoàn sát, đúng với thực tiễn. Đồng chí đề nghị trong năm 2023 - năm tổ chức đại hội công đoàn các cấp, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty cần có giải pháp cụ thể hướng dẫn cho Ban Chấp hành công đoàn các cấp tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023 -2028, đồng thời hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023.

Hội nghị đã thống nhất triển khai năm nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023: (1) Tăng cường số lượng, chất lượng công tác kiểm tra, giám sát gắn với hướng dẫn CĐCS thực hiện nhiệm vụ; (2) Tham mưu cho Ban chấp hành tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp (3) Giải quyết và tham gia kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo của người lao động; (4) tham mưu cho Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Dân chủ cơ sở, Luật BHXH.. (5) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát công đoàn ngay sau Đại hội công đoàn cơ sở./.