Hội nghị tập huấn công tác chuẩn bị đại hội công đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 khu vực phía Bắc: Đảm bảo 100% Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ

Đăng: 16:27 21-09-2022  |   Tác giả: Lê Thị Việt Thương  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngay sau Hội nghị tập huấn khu vực phía Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2022 tại Hải Phòng, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức tập huấn nội dung này cho gần 100 đại biểu là Chủ tịch các CĐCS, Công đoàn cơ sở thành viên khu vực phía Bắc.

 

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCT Hàng hải Việt Nam đã nhấn mạnh: Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam ngày càng tham gia sâu hơn vào các hiệp định thương mại quốc tế, trong đó có cam kết thực hiện các điều khoản về lao động, tổ chức của người lao động. Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 cần tập trung thảo luận, đề ra nội dung, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới để thực hiện thật tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên; tham gia tích cực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thu hút đông đảo người lao động vào tổ chức công đoàn, xây dựng Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát triển vững mạnh, củng cố niềm tin, đáp ứng kỳ vọng của đoàn viên, xây dựng quan hệ lao động ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty trực tiếp trao đổi những nội dung cơ bản công tác nhân sự đại hội công đoàn cơ sở; quy trình giới thiệu nhân sự ban chấp hành, ủy ban kiểm tra; công tác bầu cử tại đại hội đối với hai hình thức bầu cử ban chấp hành và bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại đại hôi và một số điểm mới cần lưu ý về công tác nhân sự đại hội lần này.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Thị Thanh Hường hướng dẫn nội dung chi của đại hội

Các đồng chí Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã hướng dẫn nội dung chi của đại hội; đồng chí Chu Diệu Linh - Trưởng Ban Nghiệp vụ hướng dẫn công tác xây dựng báo cáo của ban chấp hành trình đại hội…

Trưởng Ban Nghiệp vụ Công đoàn Tổng công ty Chu Diệu Linh trình bày về công tác xây dựng báo cáo của đại hội

Những nội dung được Công đoàn Tổng công ty lựa chọn tập huấn lần này đều là những nội dung hết sức cần thiết, cấp thiết cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và công đoàn cơ sở thành viên vì chính họ sẽ là những người trực tiếp tổ chức đại hội công đoàn ở cấp mình ngay trong quý I, quý II năm 2023.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh phát biểu Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị tập huấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh cam kết, Công đoàn Tổng công ty sẽ hỗ trợ mọi nguồn lực từ tài liệu hướng dẫn, tài chính, nhân sự, cơ sở vật chất… để tất cả các Công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ, tạo tiền đề tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI.

Theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty khóa V, đại hội cấp công đoàn cơ sở trực thuộc sẽ diễn ra từ tháng 01 và kết thúc trước ngày 30 tháng 5 năm 2023 và Đại hội Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ VI dự kiến sẽ được tổ chức vào quý III năm 2023./.