Đổi mới hình thức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong tổ chức công đoàn

Đăng: 13:42 19-09-2022  |   Tác giả: Ban TGTĐ  |   Nguồn: Công đoàn Cảng Hải Phòng

Hội nghị chuyên đề “Một góc nhìn về Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Chiến lược gia, chính trị gia, nhà tổ chức, người kiến tạo quốc gia Việt Nam hiện đại" do Công đoàn Cảng Hải Phòng tổ chức vào đầu tháng 9 vừa qua là một trong những hoạt động hướng tới đổi mới hình thức “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hoạt động này cũng nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 06a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2021 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa X) về “Tiếp tục đổi mới nội dung phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở” giai đoạn 2021-2025”; kế hoạch số 104/KH-CĐCHP ngày 20/4/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, gắn với hoạt động nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp và thiết thực chào mừng 77 năm Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Diễn giả Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sách Alpha (Alpha Books), Viện trưởng người sáng lập Viện Lãnh đạo ABG, hiện là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng trực tiếp truyền đạt nội dung này.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Hồng Minh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT, đồng chí Đỗ Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, đồng chí Tô Đình Sơn - Chủ tịch Công đoàn Công ty cùng các đồng chí trong Hội đồng quản trị Công; Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, Ban Nữ công Công đoàn Công ty; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn các Chi nhánh, Trung tâm, Công ty TNHH một thành viên, Công ty cổ phần trực thuộc Công đoàn Công ty; Chủ tịch các công đoàn bộ phận; Chủ tịch, Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm CNTT, Văn phòng Công ty; tổ trưởng, tổ phó các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Công ty.

Thông qua Hội nghị, cán bộ các cấp công đoàn Cảng Hải Phòng hiểu sâu sắc hơn  về Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam, con đường mà Bác đã lựa chọn để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập tự do cho nhân dân, xứng đáng là Chiến lược gia, chính trị gia, nhà tổ chức, người kiến tạo quốc gia Việt Nam hiện đại./.