Hướng dẫn, hỗ trợ tối đa để các đơn vị tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp

Đăng: 09:54 19-09-2022  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh khi phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp cho các Công đoàn cơ sở khu vực miền Trung và miền Nam vừa được tổ chức vào chiều ngày 14/9/2022 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, thực hiện chương trình công tác quý IV năm 2022 của Công đoàn Tổng công ty và kế hoạch tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty tổ chức tập huấn cho các Công đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở thành viên các nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp gồm: công tác nhân sự đại hội, công tác xây dựng báo cáo đại hội và công tác tài chính đại hội.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh nêu lên những điểm mới trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp lần này so với nhiệm kỳ trước. Trực tiếp truyền đạt nội dung về công tác nhân sự đại hội, đồng chí Lê Phan Linh thông tin đến các CĐCS về cơ cấu, số lượng, độ tuổi nhân sự Ban Chấp hành, UBKT; hướng dẫn cách thức, quy trình thực hiện công tác bầu cử và một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chuẩn bị nhân sự đại hội.

Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Thị Thanh Hường truyền đạt tại Hội nghị

Đối với nội dung hướng dẫn chi tài chính đại hội, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Thị Thanh Hường đã hệ thống hóa lại những quy định về thu chi tài chính công đoàn nói chung, quy định chi cho tổ chức đại hội công đoàn nói riêng, theo đó, hướng dẫn cụ thể về nội dung chi, nguyên tắc chi, nguồn chi và thời hạn thực hiện thanh quyết toán đại hội.