Tập trung quyết liệt chỉ đạo tổ chức thành công Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X năm 2022

Đăng: 13:12 09-09-2022  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Sáng ngày 08 tháng 9 năm 2022, tại thành phố Hải Phòng, Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 22 thống nhất chương trình công tác hai tháng 9 và 10, trong đó trọng tâm là tổ chức Hội thao, hướng dẫn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Toàn cảnh Hội nghị Thường vụ lần thứ 22 - Khóa V

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh chủ trì Hội nghị với sự tham dự của đồng Nguyễn Đình Chung - Thành viên HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Phó Chủ tịch Công đoàn TCT Hoàng Thị Thanh Hường báo cáo tại Hội Nghị.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hoàng Thị Thanh Hường đánh giá: Tập thể Ban Thường vụ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thành công các nhiệm vụ công tác công đoàn được nêu ra trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21, tạo đà cho việc triển khai chương trình công tác trọng tâm hai tháng 10, 11, quý IV và cả năm 2022. Trên cơ sở đó, đồng hành với chuyên môn duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, NLĐ.

UV BTV Công đoàn TCT, Chủ tịch Công đoàn  Cảng Hải Phòng Tô Đình Sơn phát biểu tại Hội Nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe, cho ý kiến thảo luận các nội dung gồm: phân công nhiệm vụ Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, kế hoạch quy hoạch Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2023-2028; hướng dẫn thực hiện công tác tài chính, nhân sự đại hội công đoàn cấp cơ sở; phân công nhiệm vụ các Tiểu ban Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty; báo cáo công tác chuẩn bị cho Hội thao và một số công tác khác.

Thành viên HĐQT VIMC Nguyễn Đình Chung phát biểu tại Hội Nghị.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty, Thành viên HĐQT Nguyễn Đình Chung đánh giá cao nỗ lực của tập thể Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty trong lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện hiệu quả, kịp thời các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, góp phần đồng hành với Tổng công ty và các doanh nghiệp duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm. Thống nhất với chương trình công tác 2 tháng tới, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, quyết liệt chỉ đạo các cấp công đoàn  tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức thành công Hội thao Tổng công ty lần thứ X và Ngày hội tìm kiếm tài năng sáng tạo năm 2022, quyết liệt thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện tốt công tác chăm lo bảo vệ cho đoàn viên, NLĐ, tuyên truyền vận động NLĐ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, chuyên nghiệp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quyết tâm cùng với doanh nghiệp và Tổng công ty phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022.

Chủ tịch Công đoàn TCT Lê Phan Linh phát biểu tại Hội Nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh nhấn mạnh những nhiệm vụ tập thể Ban Thường vụ cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện trong thời gian tới, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tổ chức Hội thao và Ngày hội tìm kiếm tài năng sáng tạo năm 2022; chăm lo việc làm, tiền lương, chế độ chính sách cho NLĐ; tăng cường công tác ATVSLĐ trong những tháng cao điểm cuối năm; tiếp tục rà soát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2023./.