Bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng ở khu vực dịch cấp độ 3- 4

Đăng: 08:56 08-09-2022  |   Tác giả:   |   Nguồn: Báo Lao Động

(LĐO) Bộ Y tế vừa ban hành “Hướng dẫn sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng”, đồng thời chỉ rõ một số đối tượng, địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang.
 http://cdhanghaivn.org.vn/news/detail/222616/bat_buoc_deo_khau_trang_noi_cong_cong_o_khu_vuc_dich_cap_do_3%20_4