Hội nghị người lao động năm 2018 Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải

Đăng: 08:58 26-04-2018  |   Tác giả: DTH  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Ngày 23 tháng 4 năm 2018, Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã long trọng tổ chức Hội nghị Người Lao động năm 2018.


          Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam. Về phía Công ty có đồng chí Hoàng Tiến Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng chí Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty, đồng chí Vũ Ngọc Long - Chủ tịch Công đoàn Công ty và 74 đại biểu đại diện cho toàn thể CNVCLĐ Công ty.


          Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người Lao động năm 2017, đồng chí Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty đã đánh giá năm 2017 là một năm thị trường công tác tư vấn chuyên ngành hàng hải chưa có nhiều tiến triển, hoạt động đầu tư lĩnh vực hàng hải, đóng, sửa chữa tàu tuy đã có dấu hiệu khởi sắc nhưng cũng còn rất hạn chế; nhiều đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, chất lượng dịch vụ tư vấn hạn chế đã áp dụng biện pháp giảm giá thấp để cạnh tranh; nguồn nhân lực và nhân sự khó khăn, trình độ chưa đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, được sự hỗ trợ về mặt cơ chế, chính sách của Chính phủ và các bộ ngành liên quan, sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, sự đoàn kết, phối hợp chặt chẽ của Đảng ủy, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã giúp Công ty vượt qua được khó khăn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra:

          + Tổng doanh thu đạt 111,37 tỷ đồng, tăng 13,59% so với năm 2016.

          + Lợi nhuận trước thuế đạt 22,1 tỷ đồng tăng 10,97% so với năm 2016.

          + Nộp ngân sách Nhà nước 19,13 tỷ đồng theo đúng quy định

          + Năm 2017, số cổ tức công ty thu được từ các công ty liên kết là: 705.130.756 triệu đồng, tương ứng với 10,65% vốn góp.

          Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Long thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty trình bày Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động từ cơ sở; các hoạt động của Công đoàn Công ty. Báo cáo cho biết: năm 2017, mặc dù còn rất khó khăn trong lao động sản xuất nhưng đời sống, việc làm của người lao động vẫn được đảm bảo. Hiện tại, công ty đang thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho 100% lao động. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong năm 2017 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.


          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty đã đạt được trong năm 2017, đồng thời đánh giá rất cao tập thể Ban lãnh đạo Công ty và Công đoàn Công ty đã chủ động đổi mới từ tư duy, nhận thức tới hành động thực tế trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường và tổ chức hoạt động công đoàn. Bên cạnh đó, để phong trào thi đua đi vào thực tiễn, phát huy có hiệu quả, nhất thiết phải xây dựng chương trình hành động, chỉ tiêu thi đua cụ thể từ cấp phòng, ban, xí nghiệp đăng ký với Giám đốc tại hội nghị người lao động góp phần nâng cao năng suất lao động, đồng hành cùng Ban lãnh đạo Công ty vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. 

          Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Lê Phan Linh đã trao tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động và xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở vững mạnh nhiệm kỳ 2013 - 2018.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc Công ty đã phát động thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu: ký kết hợp đồng với tổng giá trị 13 tỷ đồng; doanh thu đạt từ 105,5 tỷ đồng trở lên; lợi nhuận đạt 22,5 tỷ đồng trở lên; nộp ngân sách nhà nước đầy đủ theo quy định; trả cổ tức bằng tiền mặt từ 15% vốn điều lệ trở lên; thực hiện chính sách bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội, bảo đảm việc làm ổn định, thu nhập và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBCVN, sỹ quan, thuyền viên.