Phát động chiến dịch "Tháng cao điểm" thi đua thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19"

Đăng: 08:42 06-05-2022  |   Tác giả: Lê Thị Việt Thương  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Ngày 28/4/2022 Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã ban hành văn bản phát động "Tháng cao điểm" thi đua thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến".

Mục tiêu đặt ra trong Tháng cao điểm là phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giai đoạn 1 của Chương trình với 600 sáng kiến của đoàn viên, NLĐ Công đoàn Tổng công ty được cập nhật thành công trên hệ thống của Tổng Liên đoàn (giai đoạn 1 được tính từ ngày 01/9/2021 đến hết tháng 5/2022).

Tổ chức Tháng cao điểm" thi đua thực hiện Chương trình "1 triệu sáng kiến" nhằm vận động đoàn viên, CNVCLĐ phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, đề xuất nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp trong SXKD, trong công tác xây dựng Đảng, tổ chức các phong trào, hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên…, đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả SXKD, ổn định và phát triển doanh nghiệp.

Thời gian thực hiện Tháng cao điểm từ ngày ký văn bản (28/4/2022) đến hết ngày 31/5/2022

Tính đến ngày 30 tháng 4 năm 2022, toàn hệ thống Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã có gần 300 sáng kiến được cập nhập vào hệ thống của Chương trình, trong đó nhiều sáng kiến, giải pháp có giá trị làm lợi cao như Phần mềm Eport, phần mềm Trạm nhiên liệu 4.0 của Cảng Đà Nẵng; sáng kiến tự sửa chữa tàu của tập thể thuyền viên Công ty Vận tải biển VIMC (rút ngắn 04 ngày tàu lên đà sửa chữa, tăng doanh thu gần 150 nghìn đô la Mỹ)… Đây cũng chính là một trong những hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2022 của các cấp Công đoàn Tổng công ty.

Với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu được giao, Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình, Tổ hỗ trợ sáng kiến, phân công cán bộ chuyên trách của Chương trình để hỗ trợ Công đoàn cơ sở cập nhập sáng kiến.

Chi tiết văn bản đề nghị truy cập trang web Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại địa chỉ http://cdhanghaivn.org.vn  (mục Văn bản Công đoàn Tổng công ty)./.