Phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc vừa là nguồn động lực thiết thực nhất đối với NLĐ, vừa góp phần khẳng định vai trò, vị thế của Công đoàn - tổ chức đại diện cho đoàn viên, NLĐ

Đăng: 10:55 23-03-2022  |   Tác giả: Cố Thị Giang  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đã quán triệt nội dung cốt lõi này trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình 1 triệu sáng kiến trong các cấp Công đoàn Tổng công ty tại Hội nghị giao ban các Công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc được tổ chức vào sáng ngày 22/3/2022 tại Hải Phòng.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh, các đồng chí Phạm Văn Hải, Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đồng chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Trưởng/Phó các Ban Công đoàn Tổng công ty và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty khu vực phía Bắc.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã báo cáo nhanh về tình hình hoạt động của đơn vị trong việc chăm lo Tết cho đoàn viên, NLĐ; tác động của đại dịch Covid-19 đến hoạt động SXKD, việc làm, thu nhập, đời sống và tư tưởng của cán bộ, đoàn viên, NLĐ; báo cáo tình hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2022 cũng như những đề xuất, kiến nghị của đơn vị đối với Công đoàn Tổng công ty và các cơ quan liên quan. Theo đó, đa số NLĐ, sỹ quan, thuyền viên đều được chuyên môn, công đoàn các đơn vị quan tâm, chăm lo Tết đầy đủ, kịp thời và hiệu quả; đối với những đơn vị gặp khó khăn cũng đều được Công đoàn Tổng công ty hỗ trợ kịp thời, đảm bảo "Không NLĐ nào không có Tết".

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cảng Hải Phòng Tô Đình Sơn báo cáo về hoạt động Công đoàn của Công ty tại Hội nghị

Các Công đoàn cơ sở đánh giá cao sự đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn Tổng công ty trong thời gian vừa qua với nhiều hình thức hoạt động linh hoạt, phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn rất kịp thời, hiệu quả, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện đối với Công đoàn cơ sở, để lại ấn tượng rất tốt đẹp với lãnh đạo chuyên môn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, niềm tin trong cán bộ, đoàn viên, NLĐ đối với tổ chức công đoàn.

Chủ tịch Công đoàn TCT phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của toàn thể cán bộ, đoàn viên, NLĐ, cán bộ các cấp công đoàn đã cùng với chuyên môn đoàn kết, phát huy nội lực, năng động, sáng tạo, hợp tác, vượt qua khó khăn, duy trì ổn định hoạt động SXKD, đảm bảo việc làm, tiền lương, quyền lợi cho NLĐ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và trong mùa dịch Covid. Đồng chí cũng đề nghị các Công đoàn cơ sở khu vực phía Bắc tập trung triển khai chương trình công tác quý II và cả năm 2022, trong đó quan tâm đến một số nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị NLĐ năm 2022; tăng cường đối thoại, thương lượng xây dựng, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT; rà soát, kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chức năng tham gia quản lý, đồng hành cùng chuyên môn duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt với dịch Covid-19; đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, chăm lo việc làm, tiền lương, đời sống của CNVCLĐ trong bối cảnh dịch Covid-19 còn tiếp tục ảnh hưởng nhất định đến doanh nghiệp, NLĐ và hoạt động công đoàn. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới". Tổ chức hiệu quả các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Ngày Thuyền viên 25/6 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, NLĐ, SQTV phù hợp với thực tiễn và diễn biến của dịch bệnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai các nhiệm vụ của quý, năm, coi đây là một trong những tiêu chí xét khen thưởng đối với người đứng đầu và Công đoàn cơ sở. Tăng cường công tác nắm bắt, sâu sát cơ sở và NLĐ để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần đảm bảo trật tự an ninh an toàn xã hội tại địa phương và trong đơn vị.

Chủ tịch cũng giao Ban Nghiệp vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thao Tổng công ty Hàng hải Việt Nam lần thứ X để tạo sự giao lưu, gắn kết, chia sẻ và hợp tác giữa các đơn vị và cán bộ, đoàn viên, NLĐ trong toàn ngành, nâng cao đời sống tinh thần để mỗi NLĐ thêm tin tưởng, gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành chức trách nhiệm được giao, đóng góp vào sự ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp, Tổng công ty, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh./.