Cơ quan Công đoàn Tổng công ty: Đổi mới phương thức tổ chức hoạt động công đoàn theo hướng linh hoạt, thích ứng kịp thời với dịch bệnh, đảm bảo nguyên tắc "hướng về cơ sở và người lao động"

Đăng: 13:35 11-02-2022  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là ý kiến kết luận của đồng chí Lê Phan Linh - Thủ trưởng Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tại Hội nghị duyệt chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Cơ quan Công đoàn Tổng công ty được tổ chức vào sáng ngày 10/02/2022.
 
Toàn cảnh Hội nghị

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN, trên cơ sở sâu sát nắm bắt thực tế sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, tính chất lao động của các đơn vị, đặc thù phong trào CNVCLĐ, hoạt động các cấp công đoàn Tổng công ty; từ chương trình công tác năm 2022 đã được thống nhất thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ chín với 12 nhiệm vụ trọng tâm; căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Văn phòng, các Ban Công đoàn Tổng công ty đã cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của mỗi bộ phận với các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, tiến độ và giải pháp tổ chức thực hiện cụ thể báo cáo tại Hội nghị. Trên cơ sở các ý kiến góp ý, bổ sung, điều chỉnh từ toàn thể cán bộ, nhân viên cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo sự phối kết hợp hài hòa, hiệu quả trong tổ chức các hoạt động, Thường trực Thường vụ phê duyệt để Văn phòng, các Ban chủ động triển khai thực hiện.

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh đánh giá cao sự nghiêm túc của toàn thể cán bộ, nhân viên trong Cơ quan đã tích cực tham gia xây dựng, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực, có tính khả thi cao vào Chương trình, kế hoạch công tác năm 2022 của Cơ quan. Đồng chí cũng chỉ đạo quan điểm xuyên suốt trong triển khai chương trình công tác năm 2022 là linh hoạt, kịp thời, quyết liệt có các nhóm giải pháp phù hợp, phấn đấu thực hiện thành công các nhiệm vụ đã đề ra và trên hết là đảm bảo thực hiện hiệu quả chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, tham gia quản lý, phát động các phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Chiều cùng ngày đã diễn ra Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 của Cơ quan Công đoàn Tổng công ty với sự cam kết mạnh mẽ từ mỗi cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan "đoàn kết, kỷ cương, chuyên nghiệp, trách nhiệm, nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao của mỗi cá nhân và Cơ quan", góp phần tổ chức thực hiện thành công phong trào CNVCLĐ, hoạt động tại các cấp công đoàn Tổng công ty trong năm 2022./.