Công ty cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam hưởng ứng Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Đăng: 17:06 02-12-2021  |   Tác giả: Nguyễn Phương  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Bằng hình thức trực tuyến, Công đoàn Vitranschart đã tổ chức Hội thi “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cuộc thi là hành động thiết thực hưởng ứng công văn số: 532/CĐHHVN ngày 27/10/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới và thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày Thành lập Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (25/11/1996 - 25/11/2021).