Xây dựng kế hoạch chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho NLĐ và thực hiện công tác thi đua khen thưởng đúng người, đúng việc

Đăng: 17:04 01-12-2021  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Đây là hai trong số những nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của Cơ quan Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Sáng ngày 01/12/2021, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh đã chủ trì Hội nghị giao ban tháng 12 của Cơ quan Công đoàn Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các Ban, Văn phòng đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 11, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ gồm tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty được các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và người lao động cùng các thế hệ cán bộ công đoàn đánh giá cao; Hội nghị chấm điểm thi đua khối 09 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn năm 2021 với kết quả Công đoàn Tổng công ty được các đơn vị trong Khối thống nhất bầu và đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua dẫn đầu, thực hiện hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; sắp xếp lại các Ban theo hướng tinh giản đầu mối và một cán bộ biết, thực hiện nhiều việc…