Công đoàn ngành Hàng hải đã hỗ trợ cho 1.500 đoàn viên khó khăn do COVID-19

Đăng: 09:02 25-10-2021  |   Tác giả: Hà Anh  |   Nguồn: Báo Lao Động

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã tiếp tục phải điều chỉnh các hoạt động nhưng vẫn đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là tập trung mọi nguồn lực để chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ), đồng hành với công đoàn cơ sở và doanh nghiệp thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 23.10, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, tính từ đầu làn sóng thứ 4 của đại dịch COVID-19 đến nay (27.4.2021), Công đoàn Tổng Công ty đã thực hiện hỗ trợ (bằng nhiều hình thức) cho khoảng 1.500 đoàn viên, NLĐ với tổng số tiền gần 3 tỉ đồng; tuyên truyền, vận động đoàn viên, NLĐ tuân thủ nghiêm túc các quy định trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ các công đoàn cơ sở tham mưu, phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐVN về một số chính sách hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn, bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19…

Theo lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối năm 2021 của các cấp công đoàn là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chức năng tham gia quản lý; đại diện bảo vệ quyền lợi, chăm lo việc làm, tiền lương, đời sống của CNVCLĐ trong bối cảnh dịch COVID-19 còn tiếp tục có ảnh hưởng nhất định đến NLĐ…

Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, Tổng LĐLĐVN, các bộ, ngành về hỗ trợ NLĐ, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

Tăng cường khuyến khích, động viên đoàn viên, NLĐ tích cực đăng ký tham gia phong trào thi đua đặc biệt phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu kép; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích đột xuất, sáng kiến đổi mới, sáng tạo, giải pháp tiết kiệm làm lợi trong lao động sản xuất và phòng, chống dịch COVID-19. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết Sum vầy Nhâm Dần 2022, đảm bảo chăm lo cho đoàn viên, NLĐ tất cả các đơn vị đón Tết an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. 

Tiếp tục bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ công đoàn, đoàn viên, NLĐ để kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần đảm bảo an ninh chính trị nội bộ tại doanh nghiệp, địa phương và Tổng Công ty. 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động, sự kiện và tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng Công ty (25.11.1996 - 25.11.2021).  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, phấn đấu thực hiện thành công chủ đề hoạt động năm 2021 của Tổng LĐLĐVN về "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở".