Kịp thời, đúng đối tượng, tăng cường trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thực hiện hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Đăng: 17:47 31-08-2021  |   Tác giả: Chu Linh  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Tinh thần này cần được truyền tải đến tất cả đội ngũ cán bộ các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam trong bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp, đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch ngày càng nhiều và đang rất cần đến sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của tổ chức Công đoàn.


Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc thực hiện hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư, căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh, tính chất lao động và phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn tại các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, ngày 30/8/2021, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh đã ký ban hành văn bản số 483/HD-CĐHHVN hướng dẫn các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai một số nội dung nhiệm vụ trọng tâm để khẩn trương đẩy mạnh thực hiện công tác hỗ trợ đoàn viên, NLĐ, sỹ quan, thuyền viên, cán bộ công đoàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Theo hướng dẫn, có 3 nhóm đối tượng được hỗ trợ lần này gồm:

1. Đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 lần thứ 4 (từ ngày 27/4/2021).

2. Cán bộ công đoàn cơ sở tham gia phòng, chống dịch.

3. Đoàn viên, NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh/thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg.

Với mỗi nhóm đối tượng, trong hướng dẫn cũng nêu rất rõ tiêu chí, điều kiện, mức hỗ trợ và bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ ở từng cấp công đoàn (Công đoàn cơ sở và Công đoàn Tổng công ty).

Việc hỗ trợ được thực hiện trên nguyên tắc như sau:

1. Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần. Đoàn viên, người lao động thuộc diện được hưởng nhiều mức hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Trường hợp đã được hỗ trợ ở mức thấp, sau đó chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa hai mức hỗ trợ.

2. Tiêu chí về hoàn cảnh khó khăn

Tiêu chí hoàn cảnh khó khăn được xác định khi có một trong các điều kiện như sau:

- Thu nhập dưới mức lương tối thiểu vùng tại khu vực mà đơn vị và người lao động đang giao kết hợp đồng lao động;

- Bản thân hoặc có vợ/chồng/con mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật;

- Người lao động là thu nhập chính trong gia đình đang trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ/vợ/chồng/con không có thu nhập.

Ban Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam được giao chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện tại các cấp Công đoàn Tổng công ty; Văn phòng, các Ban Công đoàn Tổng công ty phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

Các Công đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn viên, NLĐ có thể trực tiếp truy cập trang web Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, mục Văn bản Công đoàn Tổng công ty để tải về toàn văn hướng dẫn tại địa chỉ: Văn bản pháp quy (cdhanghaivn.org.vn)./.