Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh, xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội
Cập nhật: 11:15 28/07/2021
Đây là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt trong Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới" được Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Lê Phan Linh trực tiếp thông tin, quán triệt đến đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt trong hệ thống Công đoàn Hàng hải.

Nội dung này được đưa vào Chương trình Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ tám, khóa V (mở rộng) tổ chức trực tuyến vào trung tuần tháng 7 vừa qua. Theo đó, trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong những năm qua, những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, Bộ Chính trị đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo, 2 nhóm mục tiêu gồm mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể cùng với 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

                                   Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn TCT trình bày tại Hội nghị 

Từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, mô hình tổ chức, tính chất lao động và phong trào CNVCLĐ, hoạt động các cấp Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Lê Phan Linh đã giành nhiều thời gian để chia sẻ với cán bộ công đoàn về các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Đó là:

- Nghiên cứu, triển khai các phương thức, mô hình tập hợp đoàn viên, NLĐ thích ứng với tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động để thu hút, tập hợp, định hướng cho công nhân lao động.

- Tăng cường vận động, thuyết phục để NLĐ nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia, thành lập, xây dựng công đoàn ở cơ sở, NSDLĐ bảo đảm quyền của NLĐ được tham gia và hoạt động trong tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật.

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả mô hình tổ chức công đoàn 4 cấp, kết hợp chặt chẽ giữa công đoàn địa phương với công đoàn ngành; củng cố, phát triển công đoàn ngành, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn địa phương. Nghiên cứu, tổ chức thí điểm một số mô hình mới như: công đoàn ngành, công đoàn tổng công ty theo hướng tập trung, tinh gọn, hiệu quả.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn bảo đảm về số lượng và chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, uy tín, có năng lực đối thoại, truyền cảm hứng, đoàn kết, tập hợp NLĐ. Cơ cấu cấp ủy các cấp có tỷ lệ hợp lý người trưởng thành từ công nhân, công đoàn. Cấp uỷ thống nhất với công đoàn cấp trên trong việc đề bạt, điều động, luân chuyển chủ tịch, phó chủ tịch công đoàn cùng cấp.

- Thường xuyên, chủ động phối hợp với NSDLĐ chăm lo lợi ích, bảo đảm quyền của NLĐ; kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết bức xúc của CNLĐ. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

- Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn, tạo điều kiện để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc làm thay, giao nhiệm vụ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Các cấp ủy, tổ chức đảng thường xuyên lãnh đạo, định hướng để tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp ra đời, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật. Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến để các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam. Tăng cường kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luật của Đảng về công nhân, công đoàn.

- Xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; ưu tiên nguồn lực thực hiện nhiệm vụ chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ.

- Hoàn thiện chính sách, pháp luật; tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với công đoàn.

Trong kế hoạch công tác quý III/2021, Công đoàn Tổng công ty sẽ nghiên cứu xây dựng và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị để triển khai đến các cấp Công đoàn Tổng công ty đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp với thực tiễn.

            92 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn Việt Nam - Điểm tựa của Người Lao động

Các Công đoàn cơ sở truy cập website Công đoàn Tổng công ty tại địa chỉ: http://cdhanghaivn.org.vn mục Văn bản pháp quy để tải về toàn văn Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị để nghiên cứu triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả./.

Nguồn tin: Công đoàn TCT   |   Tác giả: Chu Linh
TIN CÙNG DANH MỤC
Các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chăm lo Tết Trung thu năm 2021 cho con của đoàn viên, CNVCLĐ
Đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hành trình về nhà của các thuyền viên F0 Tàu “Đông Phú"
Đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua đặc biệt phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép”; tiếp tục bám sát để hỗ trợ kịp thời cho Công đoàn cơ sở và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chiến thắng đại dịch; Tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1.9.2021
Kịp thời, đúng đối tượng, tăng cường trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thực hiện hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chủ động, linh hoạt, kịp thời, đúng người, đúng việc trong thực hiện các hoạt động quan tâm, chăm lo quyền lợi, phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, NLĐ trong mùa dịch Covid-19
Gần 400 triệu đồng đã được trao đến cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Động viên, khen thưởng các cháu con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2020 - 2021
Mỗi con tàu là một pháo đài trong trận chiến chống đại dịch Covid-19
Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chính phủ nỗ lực hết sức có thể để đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn, hiệu quả hơn
Tập trung tối đa các hoạt động hỗ trợ cho CĐCS, đoàn viên, NLĐ trong mùa dịch, đặc biệt là các đơn vị đang trong vùng tâm dịch
Page 1 of 69 (1030 items)Prev[1]23469Next