Quyết liệt đồng hành cùng chuyên môn phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo hoạt động SXKD và chăm lo cho NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch
Cập nhật: 10:22 19/07/2021
Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được thống nhất thông qua tại Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty lần thứ tám - khóa V (mở rộng) được tổ chức trực tuyến vào sáng ngày 15/7/2021.

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch và các đồng chí Phạm Văn Hải, Hoàng Thị Thanh Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra và Chủ tịch các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Tổng công ty.

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã thảo luận, đánh giá và cho ý kiến về kết quả thực hiện phong trào CNVCLĐ, hoạt động Công đoàn và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, 6 tháng đầu năm, tuy bị ảnh hưởng nhất định bởi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 3, 4 nhưng hoạt động SXKD của các đơn vị vẫn được duy trì ổn định, việc làm, tiền lương, quyền lợi, phúc lợi  của NLĐ được đảm bảo, đặc biệt tiền lương có mức tăng hơn so với năm 2020. Các mặt công tác công đoàn, đặc biệt là công tác tham gia phòng, chống dịch Covid-19, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ, trong đó tập trung vào việc quan tâm chăm lo đến NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch; phối hợp với chuyên môn các cấp thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ; chăm lo kịp thời đến đội ngũ sỹ quan, thuyền viên - lực lượng lao động đặc thù của ngành Hàng hải; phát triển đoàn viên, hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở kịp thời, hiệu quả; thực hiên đúng các quy định về tài chính công đoàn; đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào Lao động và quản lý giỏi, Đổi mới - sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật với giá trị làm lợi ước tính gần 100 tỷ đồng; thực hiện trách nhiệm xã hội trong công tác phòng, chống dịch và công tác an sinh xã hội với cộng đồng…

Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh trình bày trước Hội nghị

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lê Phan Linh đã trực tiếp triển khai một số quan điểm, chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, Công đoàn Việt Nam gồm Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, Nghị quyết 68 và Quyết định 23 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ NLĐ và NSDLĐ gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chỉ thị 16 của Chính phủ về đảm bảo việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của CNLĐ và Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”.

Lễ ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Căn cứ Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, Luật Công đoàn, Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - Công ty cổ phần và Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty, tại Hội nghị cũng đã thực hiện ký Quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam.

Đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã đề nghị: 6 tháng cuối năm, các cấp công đoàn cần quyết liệt, chủ động hơn nữa trong việc tham gia với chuyên môn trong công tác phòng, chống dịch, đảm bảo hoạt động SXKD và chăm lo cho NLĐ tại đơn vị, đặc biệt là những NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch; Tăng cường tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung xây dựng Chương trình hành động của Công đoàn Tổng công ty thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", tổ chức quán triệt đến các cấp công đoàn và đoàn viên, NLĐ; Đẩy mạnh triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 và các nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành trong các cấp công đoàn Tổng công ty; Tiếp tục triển khai phong trào thi đua "Lao động và quản lý giỏi", "Đổi mới - Sáng tạo", đồng thời nghiên cứu, phát động phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo việc làm, thu nhập, quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, NLĐ. Quan tâm thực hiện công tác khen thưởng, an sinh xã hội; Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Công đoàn Tổng công ty (25/11/1996 - 25/11/2021); Nắm bắt, sâu sát cơ sở để kịp thời chỉ đạo các CĐCS thực hiện nghiêm công tác ATVSLĐ; phối hợp với chuyên môn rút kinh nghiệm về tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm và một số giải pháp phòng ngừa; Tổ chức các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt CĐCS, nhất là năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, tập trung vào các nội dung về tiền lương, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn; chú trọng công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, công đoàn, chế độ, chính sách đối với NLĐ./.

Nguồn tin: Công đoàn TCT   |   Tác giả: Chu Linh
TIN CÙNG DANH MỤC
Các cấp Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam chăm lo Tết Trung thu năm 2021 cho con của đoàn viên, CNVCLĐ
Đẩy mạnh thực hiện chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi, hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Hành trình về nhà của các thuyền viên F0 Tàu “Đông Phú"
Đẩy mạnh tuyên truyền và hướng dẫn triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua đặc biệt phấn đấu thực hiện “mục tiêu kép”; tiếp tục bám sát để hỗ trợ kịp thời cho Công đoàn cơ sở và người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm tham gia phòng, chống dịch Covid-19, góp phần kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới chiến thắng đại dịch; Tích cực, chủ động, sáng tạo tham gia sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Chính sách mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ ngày 1.9.2021
Kịp thời, đúng đối tượng, tăng cường trách nhiệm của các cấp công đoàn trong thực hiện hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Chủ động, linh hoạt, kịp thời, đúng người, đúng việc trong thực hiện các hoạt động quan tâm, chăm lo quyền lợi, phúc lợi, đời sống cho đoàn viên, NLĐ trong mùa dịch Covid-19
Gần 400 triệu đồng đã được trao đến cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam: Động viên, khen thưởng các cháu con cán bộ, CNVCLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2020 - 2021
Mỗi con tàu là một pháo đài trong trận chiến chống đại dịch Covid-19
Chính phủ ban hành Nghị quyết về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
Chính phủ nỗ lực hết sức có thể để đồng hành, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
Thủ tướng yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch quyết liệt hơn, hiệu quả hơn
Tập trung tối đa các hoạt động hỗ trợ cho CĐCS, đoàn viên, NLĐ trong mùa dịch, đặc biệt là các đơn vị đang trong vùng tâm dịch
Page 1 of 69 (1030 items)Prev[1]23469Next