Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam tập huấn chuyên đề "Kỹ năng, phương pháp thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể" cho các Công đoàn cơ sở khu vực Quảng Ninh

Đăng: 15:08 19-04-2021  |   Tác giả: Thành Đông  |   Nguồn: Công đoàn TCT

Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2021 "Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở" và sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn LĐVN, ngày 15/4/2021 Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức lớp tập huấn nội dung này cho cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực Quảng Ninh.

Đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam phát biểu khai giảng

Lớp tập huấn

Tham dự lớp tập huấn có đ/c Phạm Văn Hải - Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam cùng 25 học viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, UV BCH, UBKT Công đoàn Công ty CP Cảng Quảng Ninh, Công đoàn Công ty CP Đầu tư Cảng Cái Lân.

Lớp học được 02 báo cáo viên là đ/c Phạm Văn Hải - Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ Lao động Công đoàn Tổng công ty và đ/c Nguyễn Anh Toàn - Phó trưởng ban Chính sách Pháp luật & Quan hệ Lao động Công đoàn Tổng công ty trực tiếp phổ biến, truyền đạt những kiến thức, quy trình thực hiện các bước thương lượng, ký kết TƯLĐTT; kỹ năng, phương pháp thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho cán bộ Công đoàn cơ sở.

Các học viên tham gia thảo luận trực tiếp tại Lớp tập huấn

Bên cạnh đó các học viên còn được tham gia thảo luận những tình huống thực tế, đề xuất những nội dung phù hợp để bản TƯLĐTT của doanh nghiệp đạt chất lượng. Lớp tập huấn được tổ chức nhằm tạo sự chuyển biến của Công đoàn Cơ sở trong việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả TƯLĐTT, đồng thời góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững./.