Công ty CP Đại lý Hàng hải Việt Nam - doanh nghiệp đầu tiên của khối Dịch vụ Hàng hải thuộc Tổng công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

Đăng: 16:47 08-12-2020  |   Tác giả: Đặng Thái Hà  |   Nguồn: Công đoàn Tổng công ty

Chủ động với nhiều phương án SXKD, linh hoạt trong cách tiếp cận thị trường, phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó của CBCNV... là những yếu tố giúp Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VOSA) vượt qua khó khăn, hoàn thành kế hoạch năm 2020 trước 35 ngày.

          Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã và đang làm ảnh hưởng toàn diện, sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Với sự sụt giảm của số lượng tàu ra/vào cảng; việc gây sức ép để giảm giá các dịch vụ; giá thuê đất tăng cao ảnh hưởng đến giá các dịch vụ kho bãi; tình trạng container giảm liên tục làm cho doanh thu sụt giảm so với dự báo đồng thời phải tạm dừng hoạt động đội xe vận tải, kho hàng xuống cấp không cho thuê được... là những yếu tố tác động mạnh đến hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ hàng hải.


          Để có được thành công như hôm nay đó là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của ban lãnh đạo Tổng công ty, cùng với bản lĩnh, kinh nghiệm, những chủ trương và giải pháp quản lý khoa học, tăng cường tuyên truyền, xây dựng ý thức tiết kiệm, chống lãng phí của ban lãnh đạo công ty và sự quyết tâm nỗ lực hăng say lao động sản xuất của tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Tính đến ngày 25/11/2020, công ty đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh năm 2020 với những con số ngoài mong đợi, cụ thể như sau:

Tổng doanh thu: 965.457 triệu đồng vượt 15% kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra trong năm 2020;

Lợi nhuận trước thuế: 42.000 triệu đồng;

Nộp ngân sách nhà nước: 7.200 tỷ đồng;

Thu nhập bình quân của người lao động: 13.000.000 đồng/tháng

          Song hành cùng với việc tập trung sản xuất kinh doanh, Công đoàn Công ty luôn phối hợp cùng các phòng ban chuyên môn tuyên truyền kịp thời những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với người lao động, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Luôn vận động, hỗ trợ về thời gian và kinh phí để CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Năm 2020, Công ty đã tổ chức Hội nghị người lao động, tiếp tục rà soát lại nội quy, quy chế của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế. Đại diện Người lao động và Người sử dụng lao động ty đã thương lượng, sửa đổi và ký Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản, nội dung có lợi cho người lao động cao hơn luật định.

          Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Công đoàn Tổng công ty, Công đoàn Vosa đã kịp thời ban hành 5 văn bản hướng dẫn, tuyên truyền tới toàn thể người lao động trong Công ty thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chủ động nắm bắt tình hình và có những chỉ đạo kịp thời đến các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm cao. Đồng thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong công tác phòng, chống dịch. Chính điều này đã góp phần giúp cho công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trong Công ty được tổ chức triển khai hiệu quả và không có người lao động nào thuộc công ty bị nhiễm bệnh.

          Với những thành tích đã đạt được của Ban Lãnh đạo và tập thể cán bộ, công nhân viên công ty, Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam quyết định khen thưởng cho  Công ty vì đã có thành tích hoàn thành vượt mức toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong đợt thi đua Quý IV năm 2020.